Συμμετοχή σε Συνέδριο

Συμμετοχή σε Συνέδριο

To Σάββατο 28 Νοεμβρίου δύο μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού της Θ.Σ.Ε.Κ., η Μαρία Παύλου και η Ιουλία Τελεβάντου, συμμετείχαν με εισηγήσεις στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο MoodleMoot Greece-Cyprus, το οποίο διεξήχθηκε διαδικτυακά στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2020. Το Συνέδριο διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Ανοικτών Τεχνολογιών και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με φορείς εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Σκοπός του Συνεδρίου MoodleMoot ήταν να προωθήσει τον γόνιμο και δημιουργικό διάλογο στην εκπαιδευτική κοινότητα για τη χρήση του Moodle, να αναδείξει καλές πρακτικές χρήσης του στην Ελλάδα και στην Κύπρο, καθώς και να παράσχει την ευκαιρία ώστε να παρουσιαστούν καινοτόμες χρήσεις λειτουργιών του Moodle στην Ελλάδα, στην Κύπρο και διεθνώς.

Tίτλοι εισηγήσεων:

Μαρία Παύλου: “Κουίζ αυτόματης διόρθωσης και ‘έπαθλα᾽ επιβράβευσης”

Ιουλία Τελεβάντου: “Assessing student learning on Moodle: computer efficacy and academic outcomes”