Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια

Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια

To Σάββατο 10 Απριλίου η Ιουλία Τελεβάντου, μέλος του Ακαδημαϊκού Προσωπικού της Θ.Σ.Ε.Κ., συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο του Αμερικανικού Συνδέσμου Εκπαιδευτικής Έρευνας “2021 American Educational Research Association Annual Meeting: Accepting Educational Responsibility”, το οποίο διεξήχθηκε διαδικτυακά από τις 8 μέχρι τις 12 Απριλίου 2021. Στο συνέδριο παρουσίασε πρόσφατο ερευνητικό έργο της (Τelevantou, Xu, Marsh, Guo & Nicolaides, 2021) με θέμα: “ Addressing Measurement Error Bias and Omitted Variable Bias in Modeling Compositional Effects in Educational Settings”.

Η ίδια Ακαδημαϊκός συμμετείχε ως συνεργάτις (Televantou, Albert, Hitchings, Nicolaou, Papageorgiou, McCrorie & Nicolaou, 2021) σε ερευνητικό έργο που παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο “International Conference of Medical Education”. Ο τίτλος της εισήγησής που παρουσιάστηκε ήταν: “The effect of pharmacology teaching on diverse learners in a problem-based learning (PBL) medical curriculum”. Η εισήγηση κρίθηκε ως η καλύτερη του συνεδρίου στην κατηγορία παρουσιάσεων  ‘Peer assisted Learning / Problem based learning’.