Συμμετοχή του Ιωάννη Μπέκου σε διεθνές συνέδριο στην Οξφόρδη

Συμμετοχή του Ιωάννη Μπέκου σε διεθνές συνέδριο στην Οξφόρδη

O Ιωάννης Μπέκος, Λέκτορας Χριστιανικής Ηθικής στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, συμμετείχε με ανακοίνωση στο 18ο Διεθνές Συνέδριο Πατρολογικών Σπουδών (XVIIΙ International Conference on Patristic Studies) που πραγματοποιήθηκε στην Οξφόρδη από τις 19-23 Αυγούστου 2019. Η ανακοίνωση του Δρoς Μπέκου είχε τίτλο “St John Chrysostom on Genealogy: Implications for a Critic on Late Modernity”. Σκοπός της ανακοίνωσης ήταν να αναδείξει το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η έννοια της Γενεαλογίας, από τη μια, στη Φιλοσοφία του 20ου και του 21ο αιώνα, και από την άλλη, στην Πατερική Παράδοση. Για τη φιλοσοφική προσέγγιση της Γενεαλογίας, επιλέγηκε ο Φουκώ και το βιβλίο του που πρόσφατα εκδόθηκε (Οι ομολογίες της Σάρκας, 2018) και το οποίο αποτελεί μια μελέτη για το ανθρώπινο σώμα και τις επιθυμίες του ανθρώπου βασισμένη αποκλειστικά στην Ανατολική και Δυτική Πατερική παράδοση. Για την χριστιανική προσέγγιση της Γενεαλογίας αξιοποιούνται τα υπομνήματα του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στο Κατά Ματθαίον και στο Κατά Ιωάννην ευαγγέλιο. Η ανακοίνωση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, απέναντι στην κυρίαρχη τάση, στην εποχή της αφήγησης όπως έχει αποκληθεί, για αφηγήσεις με αποκλειστικό κριτήριο τις υποθέσεις του αναγνώστη ενός κειμένου ― Πατερικού κειμένου στην προκειμένη περίπτωση, η Χριστιανική παράδοση αναδεικνύει τη σημασία των αξιώσεων του ίδιου του κειμένου απέναντι στον αναγνώστη. Σε μια τέτοια περίπτωση εξασφαλίζεται και η δυνατότητα αυτοκριτικής του αναγνώστη, αλλά και η δυνατότητα κριτικής της κυρίαρχης πραγματικότητας σε μια εποχή.