Συμμετοχή Δρος Μαρίας Παύλου σε Διεθνές Συνέδριο

Συμμετοχή Δρος Μαρίας Παύλου σε Διεθνές Συνέδριο

Στις 24 & 25 Νοεμβρίου η Δρ Μαρία Παύλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, συμμετείχε ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στο Διεθνές Συνέδριο “Περί ἐπῶν δεινὸν εἶναι: Prospettive filologico-letterarie sul Protagora di Platone”, το οποίο επικεντρώθηκε στον Πρωταγόρα του Πλάτωνα. Το συνέδριο διοργανώθηκε από τα Πανεπιστήμια της Πίζας και της Φλωρεντίας και οι ανακοινώσεις έλαβαν χώρα στην Πίζα (στο Palazzo della Sapienza & στη Gipsoteca di Arte Antica, Piazza San Paolo All’Orto).

Στην ανακοίνωσή της με τίτλο “Κeep the Discussion Going: Im/Politeness Strategies in Plato’s ‘Protagoras'” η Δρ Παύλου προσέγγισε τον πλατωνικό διάλογο μέσω της θεωρίας της ευγένειας (politeness theory), σε μια προσπάθεια να σκιαγραφήσει σε μεγαλύτερο βάθος τόσο τις προσωπικότητες των δύο κύριων ομιλητών του εν λόγω διαλόγου, του Σωκράτη και του σοφιστή Πρωταγόρα, όσο και τον τρόπο με τον οποίο έκαστος δομεί τον λόγο του.