Συμμετοχή μελών του Ακαδημαϊκού Προσωπικού της Θ.Σ.Ε.Κ. σε διαδικτυακό συνέδριο

Συμμετοχή μελών του Ακαδημαϊκού Προσωπικού της Θ.Σ.Ε.Κ. σε διαδικτυακό συνέδριο

Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 δύο εκ των μελών του διδακτικού προσωπικού της Θ.Σ.Ε.Κ., ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής Λειτουργικής, και ο Χρυσοβαλάντης Κυριάκου, Ακαδημαϊκός Συνεργάτης με αντικείμενο την Εκκλησιαστική Ιστορία, συμμετείχαν στο διαδικτυακό συνέδριο που διοργάνωσε το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου με θέμα:

«Xριστιανική ετερότητα και συνύπαρξη πριν και μετά την Oθωμανική κατάκτηση: Η Κύπρος στο μεταίχμιο δύο κόσμων (16ος-17ος αι.)»

Ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης παρουσίασε το θέμα «Ένας κύπριος επίσκοπος πρόσφυγας στην Ιταλία», για τον λόγιο κύπριο επίσκοπο Λευκάρων, Αμαθούντος, Λεμεσού και Κουρίου Γερμανό Κουσκωνάρη ή Κουσκουνάρη. Η ανακοίνωση του Χρυσοβαλάντη Κυριάκου είχε τίτλο «Πόλεμος της Κύπρου (1570–73) και χριστιανική ταυτότητα: Μια νέα αφετηρία ιδεολογικών μετασχηματισμών» και επικεντρώθηκε στον λεγόμενο «φιλοδυτικισμό» των ορθοδόξων Κυπρίων, την επαύριον της οθωμανικής κατάκτησης του νησιού.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μεταδιδακτορικού Προγράμματος «Aspects of multiconfessionalism and human geography in early modern Cyprus from the Venetians to the Ottomans (CyChrist)» («Πτυχές της πολυθρησκευτικότητας και της ανθρωπογεωγραφίας στην πρώιμη νεότερη Κύπρο, από τους Βενετούς στους Οθωμανούς»), με ανάδοχο φορέα το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου και μεταδιδακτορικό ερευνητή τον Χρυσοβαλάντη Κυριάκου, υπό την εποπτεία της διευθύντριας του Πολιτιστικού Ιδρύματος, Δρος Ιωάννας Χατζηκωστή. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Οι ηχογραφημένες ανακοινώσεις όλων των ομιλητών είναι προσβάσιμες μέσω του συνδέσμου https://www.buzzsprout.com/1123577, στη σειρά ηχογραφημένων διαλέξεων και συνεδρίων του Πολιτιστικού Ιδρύματος «Μίλα μου Ιστορικά».