Συμμετοχή μελών της Θ.Σ.Ε.Κ. στο Δ´ Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας της Μητροπόλεως Κωνσταντίας και Αμμοχώστου

Συμμετοχή μελών της Θ.Σ.Ε.Κ. στο Δ´ Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας της Μητροπόλεως Κωνσταντίας και Αμμοχώστου

Μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού και Φοιτητές της Θ.Σ.Ε.Κ. συμμετείχαν στο Δ´ Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας και Αμμοχώστου που πραγματοποιήθηκε

1-2 Φεβρουαρίου 2018.