Συμμετοχή Δρος Μαρίας Παύλου σε Ημερίδα για τη Διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων

Συμμετοχή Δρος Μαρίας Παύλου σε Ημερίδα για τη Διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων

Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 η Δρ Μαρία Παύλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στη ΘΣΕΚ, συμμετείχε με ανακοίνωση στην Ημερίδα  “Συμβολή στη Διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων: Aπό τη θεωρία στην τ(π)ράξη”, που διοργανώθηκε από τον Τομέα Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Πρότυπο Λύκειο και το Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής. Η ανακοίνωση έφερε τον τίτλο “Δοκεῖ τοίνυν μοι χαριέστερον είναι μῦθον ἡμῖν λέγειν. Παιγνιώδης μάθηση και αρχαία ελληνικά”. Θερμές ευχαριστίες στη Διευθύντρια του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας του Παν. Ιωαννίνων, Καθ. Ελένη Γκαστή, για την ευγενική πρόσκληση.