Συμμετοχή Ακαδημαϊκού Προσωπικού της Θ.Σ.Ε.Κ στο 10ο Διεθνές Συνέδριο για τη Μελέτη της Ψυχοπάθειας (SSSP) 2024 στην Κύπρο

Συμμετοχή Ακαδημαϊκού Προσωπικού της Θ.Σ.Ε.Κ στο 10ο Διεθνές Συνέδριο για τη Μελέτη της Ψυχοπάθειας (SSSP) 2024 στην Κύπρο

Η Λέκτορας Κλινικής Ψυχολογίας της Θ.Σ.Ε.Κ,  Δρ. Μαρία Πετρίδου συμμετείχε στο 10ο Διεθνές Συνέδριο για τη Μελέτη της Ψυχοπάθειας (SSSPSociety for the Scientific Study of Psychopathy), από τις 16-19 Μαΐου 2024. Το SSSP διεξάχθηκε για πρώτη φορά στην Πάφο της Κύπρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η Δρ. Πετρίδου παρουσίασε αφίσα με τίτλο: ‘Play and Regulate! Can HRV Biofeedback training with video games improve emotional regulation of stress for young adults with differentiated levels of Antisocial Behavior, CU traits, and Anxiety?’, όπου συζήτησε την αποτελεσματικότητα της Βιονάδρασης στην βελτίωση της συναισθηματικής ρύθμισης σε ενήλικες με εσωτερικευμένα και εξωτερικευμένα προβλήματα.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, δόθηκε η ευκαιρία να συζητηθούν νεότερες έρευνες για την ανάπτυξη της  ψυχοπάθειας, καθώς και προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης τόσο στην κοινότητα, όσο και στα σχολεία. Η Δρ. Πετρίδου διεύρυνε το δίκτυο συνεργασίας της με άλλους καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και συζήτησε πιθανές μελλοντικές συνεργασίες της Θ.Σ.Ε.Κ με άλλα διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα.

H Δρ. Μαρία Πετρίδου στην παρουσίαση της αφίσας της.