Συμβουλευτική εν καιρώ πανδημίας

Συμβουλευτική εν καιρώ πανδημίας

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, στo πλαίσιo της Κοινωνικής προσφοράς της και ως μέρος της Πρακτικής Άσκησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα», παρέχει εξ αποστάσεως Υπηρεσίες Συμβουλευτικής για στήριξη παιδιών (προσχολικής, σχολικής ηλικίας), εφήβων και γονέων, καθώς και φοιτητών της Σχολής.

Οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες του ΜΠΣ, Λουίζα Μιχαήλ (Σχολική Σύμβουλος) και Ιωάννα Μαρουλλή (Σχολική Ψυχολόγος), υπό την καθοδήγηση και εποπτεία της Δρoς Όλγας Σολομώντος-Κουντούρη (Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Αναπτυξιακής Ψυχολογίας), σχεδίασαν ετοίμασαν και υλοποίησαν το έργο «Συμβουλευτική εν καιρώ Πανδημίας», με αφορμή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

Απώτερος στόχος του έργου ήταν η δημιουργία ενός λειτουργικού μοντέλου διαχείρισης της Πανδημίας, αλλά κυρίως η συνέχιση της προσφοράς Υπηρεσιών και μετά την περίοδο της κρίσης, για αντιμετώπιση και διαχείριση στρεσογόνων καταστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν.

Συγκεκριμένα, οι φοιτήτριες ετοιμάζουν Ψυχοεκπαιδευτικό Υλικό που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων, που περιλαμβάνει άρθρα για ενημέρωση των γονέων, καθώς και άρθρα, συμβουλές και δραστηριότητες για παιδιά και εφήβους. Επίσης, παρέχεται συμβουλευτικό υλικό και για τους/τις φοιτητές/τριες.

Επιπλέον, οι φοιτήτριες είναι στη διάθεση του κοινού για εξ αποστάσεως Υπηρεσίες Συμβουλευτικής στήριξης και καθοδήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Σχολής (https://www.theo.ac.cy/govid-19/) και τη σελίδα μας στο Facebook «Συμβουλευτική εν καιρώ Πανδημίας»