Σκοπός και Στόχοι του Προγράμματος

1. Σκοπoί του προγράμματος σπουδών:

Οι βασικοί σκοποί του Προγράμματος Σπουδών είναι να προετοιμάσουν:

(α) επιστήμονες της Θεολογίας, υποψηφίους για να συνεχίσουν τις ακαδημαϊκές σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο (στη Θεολογία αλλά και σε συναφείς επιστήμες),

(β)  θεολόγους εκπαιδευτικούς για να στελεχώνουν επάξια τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ως συνειδητά μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας,

(γ) ικανά στελέχη που να μπορούν να προσφέρουν κοινωνικό έργο και να εργάζονται σε κοινωφελείς ή εκκλησιαστικούς οργανισμούς,

(δ) θεολογικά καταρτισμένους και εμπνευσμένους κληρικούς, για να στελεχώνουν την Εκκλησία της Κύπρου ειδικότερα, αλλά και γενικότερα τη Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία.

2. Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Οι απόφοιτοι του ΠΣ Θεολογία (4 έτη, Πτυχίο) της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου, ανάλογα με τα υποχρεωτικά και τα επιλεγόμενα μαθήματα, την πρακτική άσκηση καθώς και την Πτυχιακή εργασία, αν έχουν επιλέξει, θα είναι σε θέση να διαθέτουν τις πιο κάτω αναφερόμενες, γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες:

Α.Γνώσεις:

1. Να γνωρίζουν την ιστορική, κοινωνική, και πολιτιστική σημασία των θρησκευτικών παραδόσεων.

2.  Να κατανοούν κριτικά τους μηχανισμούς με τους οποίους η θρησκευτική πίστη ενδέχεται να επηρεάσει και να τροφοδοτήσει τις ηθικές αντιλήψεις και τη συμπεριφορά ατόμων και κοινοτήτων.

3.  Να γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους συγκεκριμένες θρησκείες και θρησκευτικοί θεσμοί είναι δομημένοι και οργανωμένοι.

4.  Να κατανοούν κριτικά την αλληλεπίδραση μεταξύ της Ορθόδοξης Παράδοσης, των άλλων χριστιανικών ομολογιών, των θρησκειών και των κοινωνιών, στην ιστορία και στον σύγχρονο κόσμο.

5.  Να κατανοούν κριτικά την κοινωνική πραγματικότητα και ιδιαίτερα τα προβλήματά της.

6. Να κατανοούν κριτικά τον διάλογο μεταξύ των θρησκευτικών παραδόσεων και των φιλοσοφικών συστημάτων.

7. Να γνωρίζουν τη μεθοδολογία των διάφορων κατευθύνσεων των θεολογικών σπουδών καθώς και τη φύση της θεολογικής έρευνας και του προβληματισμού.

Β. Δεξιότητες:

1. Να εφαρμόζουν σε πρακτικό επίπεδο την αποκτηθείσα γνώση σχετικά με την πολυπλοκότητα διαφορετικών νοοτροπιών, κοινωνικών συμπεριφορών και αισθητικών απαντήσεων, καθώς και την αλληλεπίδραση θεολογικών ιδεών, θρησκευτικών πεποιθήσεων, αξιών, ιερών κειμένων, μορφών τέχνης, κοινωνικών δεδομένων και πολιτικής.

2. Να συμμετέχουν σε συζητήσεις θρησκευτικού περιεχομένου και φιλοσοφικών αναζητήσεων,

3. Να χρησιμοποιούν την επιστημονική ορολογία και μεθόδους στις ομιλίες τους και στα γραπτά τους δοκίμια.

4. Να μεταδίδουν τη θεολογική γνώση στην κοινωνία.

5. Να εφαρμόζουν στην πράξη τη θεωρία της διδακτικής θεολογικών και θρησκευτικών δεδομένων.

6. Να χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία για τη συλλογή πληροφοριών και δεδομένων.

7. Να είναι κάτοχοι μιας δεύτερης γλώσσας.

Γ. Ικανότητες:

1. Να προσεγγίζουν με ευαισθησία θέματα φύλου, πολυπολιτισμικότητας, κοινωνικών προκαταλήψεων, αποκλεισμού αλλά και φυσικού περιβάλλοντος.

2. Να ενεργούν με βάση το ήθος και τη δεοντολογία.

3. Να αξιολογούν τις νέες και εξελισσόμενες μορφές θρησκευτικών πεποιθήσεων και πρακτικών με οικουμενικό πνεύμα και διάθεση καταλλαγής.

4. Να επεξεργάζονται και να προσεγγίζουν τα κείμενα με κριτικό πνεύμα λαμβάνοντας υπόψη τους το ιστορικό υπόβαθρο και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες τομές στη σύγχρονη κοινωνία.

5. Να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές αξίες με γνώμονα τη θεολογική επιστήμη

6. Να εργάζονται αυτόνομα ή ομαδικά σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον.

7. Να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής.

8. Να δρουν με σεβασμό προς το κοινωνικό σύνολο.

9. Να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.