Σκοπός και Μαθησιακά Αποτελέσματα

To MPS «Ορθόδοξη Θεολογία στην Ανατολική Μεσόγειο (1.5 έτος/90 ECTS, Μάστερ [MA])» είναι το πρώτο και το μόνο, στη θεματική του, Πρόγραμμα Σπουδών Θεολογίας, στην Κύπρο και στον ευρύτερο ελληνικό χώρο, που περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

 • Επικεντρώνεται γεωγραφικά στην Ανατολική Μεσόγειο, το λίκνο του Ορθόδοξου Χριστιανισμού και των Αβρααμικών θρησκειών, προσεγγίζοντας τον πολυφωνικό χαρακτήρα του εν λόγω χώρου πολύπλευρα και διεπιστημονικά και εντάσσοντας την Εκκλησία της Κύπρο στο ιστορικογεωγραφικό και πολιτισμικό της πλαίσιο.
 • Θέτει το παρελθόν σε δημιουργικό διάλογο με το παρόν, συνδέοντας την παρελθούσα και ζώσα εκκλησιαστική εμπειρία με φλέγοντα ποιμαντικά desiderata.
 • Προσφέρει γνώση η οποία προκύπτει μέσα από (και παρέχει τις βάσεις για) πρωτότυπη έρευνα.
 • Επιδιώκει η θεολογική παιδεία να προσλαμβάνεται ως μαθητεία και ελπιδοφόρα απάντηση στην κρίση.
 • Αποσκοπεί στην επιστημονική συμβολή στις εκκλησιαστικές σχέσεις των Ορθοδόξων της Μέσης Ανατολής.

Ως εκ τούτου οι στόχοι του ΜΠΣ είναι:

 • Η εξοικείωση και αξιοποίηση των επιστημονικών μεθόδων και εργαλείων που χρειάζονται για τη βαθύτερη μελέτη, κατανόηση και ερμηνεία των πρωτογενών πηγών της Ορθόδοξης Θεολογίας.
 • Η εξειδικευμένη θεολογική προετοιμασία και κατάρτιση ανθρώπων —λαϊκών και κληρικών, ανδρών και γυναικών— που υπηρετούν ή πρόκειται να υπηρετήσουν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, ιδίως όμως την πνευματική, κοινωνική, πολιτιστική, εκπαιδευτική και επιστημονική αποστολή της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο, σε επίπεδο τοπικό ή υπερτοπικό (διορθόδοξο, διαχριστιανικό και διαθρησκειακό).
 • Η προσέγγιση της Ανατολικής Μεσογείου ως ενιαίου, παρά την ποικιλομορφία και τον πολιτικό-πολιτιστικό κατακερματισμό, χώρου, στον οποίο γεννήθηκε, εξαπλώθηκε, αναπτύχθηκε και επιβίωσε η Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη, ερχόμενη σε επαφή (ή και συγκρουόμενη) με ποικίλες μορφές θρησκευτικής ετερότητας (Ιουδαϊσμός, Ελληνισμός, Προχαλκηδόνιες Ομολογίες, Ισλάμ και Λατινικός Χριστιανισμός).
 • Η μεθοδική και σφαιρική εξέταση των διαφόρων πτυχών της Ορθόδοξης Θεολογίας και του Εκκλησιαστικού Πολιτισμού, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, προκλήσεις και προοπτικές του σήμερα και του αύριο.

Μερικά από τα προσδωκόμενα Μαθησιακά Αποτέλεσματα:

 • Μετά τη συμπλήρωση των μαθημάτων, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση:
  1. Να έχουν ολοκληρωμένη γνώση του Τριαδολογικού Δόγματος, όπως διαμορφώθηκε από τις Οικουμενικές Συνόδους και ομολογείται από την Ορθόδοξη Εκκλησία.
  2. Να έχουν την ικανότητα της αντιπαραβολής με τις διάφορες ομολογιακές κατανοήσεις και σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα όσον αφορά την περί Θεού διδασκαλία τους.
  3. Να αξιολογούν τα προβλήματα και τις ανάγκες του συγχρόνου ανθρώπου μέσα από το πρίσμα των σχέσεών του με τον Δημιουργό του, τον εαυτό του και τον άλλο
  4. Να κατανοήσουν την ποικιλία και την θεολογία των βιβλίων της Καινής Διαθήκης και ποια γόνιμα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν για “ψυχική υγεία”.
  5. Να αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις του συγχρόνου χριστιανού αναφορικά με την αντιμετώπιση του ζητήματος του θανάτου και της ανάδειξης του κοινωνικού ήθους της Ορθόδοξης Εκκλησίας.