Πρώτη διαδικτιακη συνάτηση με τους εταίρους για το πρόγραμμα RECOMMIT

Πρώτη διαδικτιακη συνάτηση με τους εταίρους για το πρόγραμμα RECOMMIT

Την Πέμπτη 10/11/2022 και ώρα 12:00-13:30 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη διαδυκτιακή συνάντηση όλων των εταίρων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα RECOMMIT. Συγκεκριμένα ήταν παρόντες όλα τα μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τέσσερα άτομα από τη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, τέσσερα άτομα από το Πανεπιστήμιο της Οράτιας στη Ρουμανία, δυο άτομα από το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, δυο άτομα από την εταιρεία Epanodos – The Greek Centre for the Social Reintegration of Ex-offenders στην Ελλάδα, δυο άτομα από την εταιρεία Enoros Consulting LTD στην Κύπρο, και ένα άτομο από την εταιρεία Associacio SocialAndromines στην Ισπανία.

Το πρόγραμμα RECOMMIT χρηματοδοτείται από το Erasmus+ και η υλοποίηση του ξεκίνησε την Τρίτη 01/11/2022 και θα διαρκέσει 24 μήνες (λήξη 30/10/2024).

Στο πλαίσιο της διαδικτυακής συνάντησης οι εταίροι συζήτησαν για τα όλα τα σχετικά θέματα του προγράμματος, παρακολούθησαν μια παρουσίαση που ετοίμασαν οι Δρ. Όλγα Σολομώντος Κουντούρη, Δρ. Βασιλική Χριστοδούλου και Δρ. Μαρία Πετρίδου και έλυσαν απορίες που δημιουργήθηκαν.

Οι εταίροι έκλεισαν ραντεβού για το kick off meeting του προγράμματος στις 13 & 14/12/2022 στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου.

First online meeting with partners for the RECOMMIT project 10.11.2022

On Thursday 10/11/2022 at 12:00-13:30, the first online meeting of all partners for the European RECOMMIT project was successfully held. In particular, all members participating in the programme were present. Four people from the Theological School of the Church of Cyprus, four people from the University of Oratia in Romania, two people from the University UCLan Cyprus, two people from Epanodos – The Greek Centre for the Social Reintegration of Ex-offenders in Greece, two people from Enoros Consulting LTD in Cyprus, and one person from Associacio Social Andromines in Spain.

The RECOMMIT project is funded by Erasmus+ and its implementation started on Tuesday 01/11/2022 and will last for 24 months (ending 30/10/2024).

During the online meeting the partners discussed about all relevant issues of the project, watched a presentation prepared by Dr. Olga Solomontos- Kountouri, Dr. Vasiliki Christodoulou and Dr. Maria Petridou and answered questions that were raised.

The partners made an appointment for the kick off meeting of the project on 13 & 14/12/2022 at the Theological School of the Church of Cyprus.