Πρόσληψη Λειτουργού Βιβλιοθηκονομίας 

Πρόσληψη Λειτουργού Βιβλιοθηκονομίας 

Κατά την 1η Δεκεμβρίου 2018 ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρόσληψης λειτουργού βιβλιοθηκονομίας στη Θ.Σ.Ε.Κ. Ανάμεσα σε δεκαοκτώ (18) υποψηφίους που υπέβαλαν αίτηση για τη θέση Λειτουργού Βιβλιοθηκονομίας, εννέα (9) υποψήφιοι παρακάθισαν σε γραπτή εξέταση ελληνικών και αγγλικών. Μέσα από τη διαδικασία των εξετάσεων προκρίθηκαν στην τελική φάση των συνεντεύξεων τέσσερεις (4) υποψήφιοι. Στη διαδικασία των συνεντεύξεων, στην οποία συμμετείχε ως εξωτερική εμπειρογνώμων σε θέματα βιβλιοθηκονομίας η Δρ Αριέτα Παπαγεωργίου από το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, τη θέση πήρε ομόφωνα η βιβλιοθηκονόμος Έλενα Ρωτή. Η κ. Ρωτή ανέλαβε πλήρως τα καθήκοντά της από τον Ιανουάριο 2019.