Η δυναμική παρουσία της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου στον τομέα της επιστημονικής έρευνας