Προοπτικές Απασχόλησης Αποφοίτων

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Ορθόδοξη Θεολογία στην Ανατολική Μεσόγειο», οι απόφοιτοι διαθέτουν πληθώρα από επιλογές σταδιοδρομίας.
Δύνανται να ακολουθήσουν διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές στη Θεολογία ή σε συναφή πεδία (π.χ., Βυζαντινές και Νεοελληνικές Σπουδές, Ιστορία και Αρχαιολογία, Διπλωματία), με απώτερο στόχο την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, ή να εργαστούν στην εκπαίδευση ως καθηγητές Θρησκευτικών, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν πτυχίο Θεολογίας. Μπορούν, επιπλέον, να επωφεληθούν από ευκαιρίες απασχόλησης ως στελέχη μητροπόλεων και ενοριών της Εκκλησίας της Κύπρου. Επίσης, θα είναι κατάλληλα καταρτισμένοι για να εργαστούν σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ιδρύματα, δήμους, σε οργανώσεις κοινωφελών υπηρεσιών (κυβερνητικές ή ιδιωτικές) για οργάνωση κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου (π.χ. σχετικά με άτομα με μεταναστευτική γεωγραφία από τον χώρο της ανατολικής Μεσογείου). Τέλος, το ΜΠΣ διευρύνει τις προοπτικές απασχόλησης στην τουριστική βιομηχανία και διευκολύνει π.χ. την προετοιμασία εξειδικευμένων πακέτων στον προσκυνηματικό και θρησκευτικό τουρισμό ή την παροχή ξεναγήσεων στους τομείς αυτούς.