Προγράμματα Ανά Εξάμηνο

Α΄ ΕΤΟΣ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ   
ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑECTSΠΡΟΑΠ.ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑECTSΠΡΟΑΠ.
ΘΕΟ.121Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη. (Υ)5ΘΕΟ.122Ιστορία των Χρόνων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης (Υ)5
ΘΕΟ.125Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη (Υ)5ΘΕΟ.161Εισαγωγή στη Χριστιανική Λατρεία (Υ)5
ΘΕΟ.181Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Α΄ (Υ)5ΘΕΟ.104Αγιολογία (Υ)5
ΘΕΟ.130Προσωπικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες (Υ)4ΘΕΟ.108Πατρολογία Α΄ (Υ)5
ΘΕΟ.140Αρχαιά Ελληνικά (Υ)4ΘΕΟ.141Αρχαιά Ελληνικά (Υ)4ΘΕΟ.140
ΘΕΟ.160Πληροφορική Η/Υ (Υ)4ΘΕΟ.142Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα (Υ)3
ΘΕΟ.143Ξένη Γλώσσα (Π.Ε.), Αγγλικά (Eπ)3ΘΕΟ.144Ξένη Γλώσσα (Π.Ε.), Αγγλικά (Eπ)3ΘΕΟ.143
ΘΕΟ.145Ξένη Γλώσσα (Π.Ε.), Γαλλικά (Eπ)3ΘΕΟ.146Ξένη Γλώσσα (Π.Ε.), Γαλλικά (Eπ)3ΘΕΟ.145
Σύνολο ECTS30Σύνολο ECTS30

Β΄ ΕΤΟΣ
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ   Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ   
ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑECTSΠΡΟΑΠ.ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑECTSΠΡΟΑΠ.
ΘΕΟ.262Λειτουργικός Χρόνος6ΘΕΟ.208Πατρολογία Β’ (Υ)5ΘΕΟ.108
Θεολογία της Λατρείας (Υ)
ΘΕΟ.281Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Β΄ (Υ)5ΘΕΟ.181ΘΕΟ.231Κανονικό Δίκαιο (Υ)5
ΘΕΟ.221Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης Α΄ (Υ)5ΘΕΟ. 121ΘΕΟ.201Φιλοσοφία (Υ)5
ΘΕΟ.230Μεθοδολογία Έρευνας (Υ)5ΘΕΟ. 218Ιστορία Δογμάτων (Υ)5
ΘΕΟ.271Χριστιανική Αρχαιολογία (Υ)5ΘΕΟ.241Βυζαντινή Γραμματολογία (Υ)5
ΘΕΟ.278Βυζαντινή Μουσική Εκτέλεση (Υ)4ΘΕΟ.210Θεωρίες της Ψυχολογίας για την Προσωπικότητα (Υ)5
ΘΕΟ.240Καλλιέργεια Γλωσσικών Δεξιοτήτων Α΄3
Σύνολο ECTS30Σύνολο ECTS33

Γ΄ ΕΤΟΣ
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ    ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ   
ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑECTSΠΡΟΑΠ.ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑECTSΠΡΟΑΠ.
ΘΕΟ.325Ερμηνεία Καινής Διαθήκης Α΄ (Υ)5ΘΕΟ.125ΘΕΟ.381Ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου (Υ)5
ΘΕΟ.364Θεία Λειτουργία5ΘΕΟ.334Παιδαγωγική και Μάθημα Θρησκευτικών (Y)6
και Ομιλητική (Υ)
ΘΕΟ.311Δογματική Α΄ (Υ).6ΘΕΟ.218ΘΕΟ.312Δογματική Β΄ (Υ).6ΘΕΟ.311
ΘΕΟ.330Διδακτική Μεθοδολογία (Υ)5ΘΕΟ.378Βυζαντινή Μουσική Υμνογραφία(Υ)4
ΘΕΟ.310Συμβουλευτική Ψυχολογία (Y)5ΘΕΟ.332Κοινωνιολογία της Θρησκείας (Υ)5
ΘΕΟ.340Καλλιέργεια Γλωσσικών Δεξιοτήτων Β΄3
ΘΕΟ.382(Eπ) Εκκλησία της Κύπρου και Εκπαίδευση4ΘΕΟ.383(Eπ) Νεότερη Ελληνική Ιστορία και Ταυτότητα4
ΘΕΟ.341(Eπ) Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία4ΘΕΟ.333(Eπ) Παιδαγωγικές Θεωρίες4
ΘΕΟ.380(Eπ) Ελληνική Παλαιογραφία – Κωδικολογία4ΘΕΟ.353(Eπ) Ποιμαντική Διακονία4
Σύνολο ECTS30Σύνολο ECTS33

Δ΄ ΕΤΟΣ
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ    Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ   
ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑECTSΠΡΟΑΠ.ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑECTSΠΡΟΑΠ.
ΘΕΟ.440Χριστιανική Ηθική (Υ)5ΘΕΟ.421Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης Β΄ (Υ)5ΘΕΟ.221
ΘΕΟ.429Ιστορία Θρησκευμάτων (Υ)5ΘΕΟ.425Ερμηνεία Καινής Διαθήκης Β΄ (Υ)5ΘΕΟ.325
ΘΕΟ.430Διδακτική των Θρησκευτικών /6ΘΕΟ.334ΘΕΟ.465Ευχολόγιο: Μυστήρια – Ιστορία – Θεολογία (Υ)5
Σχολική Εμπειρία (Y)
ΘΕΟ.408Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων (Υ)6ΘΕΟ.208ΘΕΟ.471Βυζαντινή Τέχνη (Υ)5
ΘΕΟ.463(Eπ) Ημερονύκτιος Ακολουθία και Τυπικό4ΘΕΟ.407(Eπ) Αποστολή της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο4
ΘΕΟ.488(Επ) Θέματα Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας & Πατερικής Θεολογίας4ΘΕΟ.404(Eπ) Όσιος Νεόφυτος Έγκλειστος-Εργοβιογραφία4
ΘΕΟ.426(Eπ) Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων4ΘΕΟ.455(Επ) Θέματα Βιοηθικής4ΘΕΟ.440
ΘΕΟ.410(Eπ) Αναπτυξιακή Ψυχολογία (Π.Ε.)5ΘΕΟ.411(Eπ) Θέματα Ψυχολογίας (Π.Ε.)5
ΘΕΟ.400Α΄(Eπ) Πτυχιακή (Π.Ε.)5ΘΕΟ.230ΘΕΟ.400Β΄(Eπ) Πτυχιακή (Π.Ε.)5ΘΕΟ.400Α΄
Σύνολο ECTS30Σύνολο ECTS30