Προγράμματα Ανά Εξάμηνο

Α΄ ΕΤΟΣ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ   
Σύνολο ECTS30Σύνολο ECTS30
ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑECTSΠΡΟΑΠ.ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑECTSΠΡΟΑΠ.
ΘΕΟ.121Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη. (Υ)5ΘΕΟ.122Ιστορία των Χρόνων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης (Υ)5
ΘΕΟ.125Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη (Υ)5ΘΕΟ.161Εισαγωγή στη Χριστιανική Λατρεία (Υ)5
ΘΕΟ.181Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Α΄ (Υ)5ΘΕΟ.104Αγιολογία (Υ)5
ΘΕΟ.130Προσωπικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες (Υ)4ΘΕΟ.108Πατρολογία Α΄ (Υ)5
ΘΕΟ.140Αρχαιά Ελληνικά (Υ)4ΘΕΟ.141Αρχαιά Ελληνικά (Υ)4ΘΕΟ.140
ΘΕΟ.160Πληροφορική Η/Υ (Υ)4ΘΕΟ.142Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα (Υ)3
ΘΕΟ.143Ξένη Γλώσσα (Π.Ε.), Αγγλικά (Eπ)3ΘΕΟ.144Ξένη Γλώσσα (Π.Ε.), Αγγλικά (Eπ)3ΘΕΟ.143
ΘΕΟ.145Ξένη Γλώσσα (Π.Ε.), Γαλλικά (Eπ)3ΘΕΟ.146Ξένη Γλώσσα (Π.Ε.), Γαλλικά (Eπ)3ΘΕΟ.145

Β΄ ΕΤΟΣ
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ   Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ   
Σύνολο ECTS30Σύνολο ECTS33
ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑECTSΠΡΟΑΠ.ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑECTSΠΡΟΑΠ.
ΘΕΟ.262Λειτουργικός Χρόνος6ΘΕΟ.208Πατρολογία Β’ (Υ)5ΘΕΟ.108
Θεολογία της Λατρείας (Υ)
ΘΕΟ.281Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Β΄ (Υ)5ΘΕΟ.181ΘΕΟ.231Κανονικό Δίκαιο (Υ)5
ΘΕΟ.221Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης Α΄ (Υ)5ΘΕΟ. 121ΘΕΟ.201Φιλοσοφία (Υ)5
ΘΕΟ.230Μεθοδολογία Έρευνας (Υ)5ΘΕΟ. 218Ιστορία Δογμάτων (Υ)5
ΘΕΟ.271Χριστιανική Αρχαιολογία (Υ)5ΘΕΟ.241Βυζαντινή Γραμματολογία (Υ)5
ΘΕΟ.278Βυζαντινή Μουσική Εκτέλεση (Υ)4ΘΕΟ.210Θεωρίες της Ψυχολογίας για την Προσωπικότητα (Υ)5
ΘΕΟ.240Καλλιέργεια Γλωσσικών Δεξιοτήτων Α΄3

Γ΄ ΕΤΟΣ
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ    ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ   
Σύνολο ECTS30Σύνολο ECTS33
ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑECTSΠΡΟΑΠ.ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑECTSΠΡΟΑΠ.
ΘΕΟ.325Ερμηνεία Καινής Διαθήκης Α΄ (Υ)5ΘΕΟ.125ΘΕΟ.381Ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου (Υ)5
ΘΕΟ.364Θεία Λειτουργία5ΘΕΟ.334Παιδαγωγική και Μάθημα Θρησκευτικών (Y)6
και Ομιλητική (Υ)
ΘΕΟ.311Δογματική Α΄ (Υ).6ΘΕΟ.218ΘΕΟ.312Δογματική Β΄ (Υ).6ΘΕΟ.311
ΘΕΟ.330Διδακτική Μεθοδολογία (Υ)5ΘΕΟ.378Βυζαντινή Μουσική Υμνογραφία(Υ)4
ΘΕΟ.310Συμβουλευτική Ψυχολογία (Y)5ΘΕΟ.332Κοινωνιολογία της Θρησκείας (Υ)5
ΘΕΟ.340Καλλιέργεια Γλωσσικών Δεξιοτήτων Β΄3
ΘΕΟ.382(Eπ) Εκκλησία της Κύπρου και Εκπαίδευση4ΘΕΟ.383(Eπ) Νεότερη Ελληνική Ιστορία και Ταυτότητα4
ΘΕΟ.341(Eπ) Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία4ΘΕΟ.333(Eπ) Παιδαγωγικές Θεωρίες4
ΘΕΟ.380(Eπ) Ελληνική Παλαιογραφία – Κωδικολογία4ΘΕΟ.353(Eπ) Ποιμαντική Διακονία4

Δ΄ ΕΤΟΣ
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ    Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ   
Σύνολο ECTS30Σύνολο ECTS30
ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑECTSΠΡΟΑΠ.ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑECTSΠΡΟΑΠ.
ΘΕΟ.440Χριστιανική Ηθική (Υ)5ΘΕΟ.421Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης Β΄ (Υ)5ΘΕΟ.221
ΘΕΟ.429Ιστορία Θρησκευμάτων (Υ)5ΘΕΟ.425Ερμηνεία Καινής Διαθήκης Β΄ (Υ)5ΘΕΟ.325
ΘΕΟ.430Διδακτική των Θρησκευτικών /6ΘΕΟ.334ΘΕΟ.465Ευχολόγιο: Μυστήρια – Ιστορία – Θεολογία (Υ)5
Σχολική Εμπειρία (Y)
ΘΕΟ.408Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων (Υ)6ΘΕΟ.208ΘΕΟ.471Βυζαντινή Τέχνη (Υ)5
ΘΕΟ.463(Eπ) Ημερονύκτιος Ακολουθία και Τυπικό4ΘΕΟ.407(Eπ) Αποστολή της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο4
ΘΕΟ.488(Επ) Θέματα Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας & Πατερικής Θεολογίας4ΘΕΟ.404(Eπ) Όσιος Νεόφυτος Έγκλειστος-Εργοβιογραφία4
ΘΕΟ.426(Eπ) Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων4ΘΕΟ.455(Επ) Θέματα Βιοηθικής4ΘΕΟ.440
ΘΕΟ.410(Eπ) Αναπτυξιακή Ψυχολογία (Π.Ε.)5ΘΕΟ.411(Eπ) Θέματα Ψυχολογίας (Π.Ε.)5
ΘΕΟ.400Α΄(Eπ) Πτυχιακή (Π.Ε.)5ΘΕΟ.230ΘΕΟ.400Β΄(Eπ) Πτυχιακή (Π.Ε.)5ΘΕΟ.400Α΄