Πολυμελούς οικογένειας

Οικονομική βοήθεια είναι δυνατό να παρέχεται για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, νοουμένου ότι δεν έχουν τύχει οιασδήποτε υποτροφίας.

(α) Φοιτητές μέλη πολυτέκνων οικογενειών που φοιτούν στη «Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου» γίνεται έκπτωση στα δίδακτρα 10%.
(β) Σε δυο αδέρφια που φοιτούν ταυτόχρονα στη «Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου» γίνεται έκπτωση στα δίδακτρα 10% στο καθένα.
(γ) Σε τρία αδέλφια που φοιτούν ταυτόχρονα στη «Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου» γίνεται έκπτωση στα δίδακτρα 20% στο καθένα.

Υποχρεώσεις φοιτητών που λαμβάνουν υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Σχολής, φοιτητές οι οποίοι λαμβάνουν υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση έχουν ως ελάχιστη υποχρέωση να εκπροσωπούν την Σχολή σε επισήμους εορτασμούς, εκκλησιασμούς, παρελάσεις κτλ. όταν τους ζητηθεί.