Παρουσίαση των Προγραμμάτων Σπουδών στης Θ.Σ.Ε.Κ. στον Φοιτητικό Οδηγό 2019 του Φιλελευθέρου

Παρουσίαση των Προγραμμάτων Σπουδών στης Θ.Σ.Ε.Κ. στον Φοιτητικό Οδηγό 2019 του Φιλελευθέρου