Παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του κ. Αναστάσιου Πατσιά

Παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του κ. Αναστάσιου Πατσιά

Στην προσπάθειά του να συμβάλει στην ανάπτυξη των ερευνητικών δεξιοτήτων των φοιτητών, το Γραφείο Έρευνας της Θ.Σ.Ε.Κ. διοργάνωσε την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 στις 15.30 τηλεδιάσκεψη, στο πλαίσιο της οποίας ο τεταρτοετής προπτυχιακός φοιτητής κ. Αναστάσιος Πατσιάς παρουσίασε ενώπιον των καθηγητών και των συμφοιτητών του, αλλά και κάποιων περσινών αποφοίτων της Θ.Σ.Ε.Κ., την πτυχιακή του εργασία υπό τον τίτλο “Λειτουργική Διάταξη και Θεολογική Ερμηνεία της Ακολουθίας του Βαπτίσματος στον Άγιο Συμεών Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης”. Κατά την παρουσίασή του ο κ. Πατσιάς αναφέρθηκε στη μεθοδολογία του, στα διάφορα στάδια που ακολούθησε κατά τη συγγραφή της πτυχιακής του, αλλά και στα προβλήματα που αντιμετώπισε. Όπως υπογράμμισε, μολονότι η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας υπήρξε αρκετά απαιτητική και επίπονη, εντούτοις οι γνώσεις που αποκόμισε ήταν τεράστιες και πολύτιμες.  

Η εργασία του κ. Πατσιά εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή της Θ.Σ.Ε.Κ. π. Γρηγορίου Ιωαννίδη.