Παρουσίαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων τεταρτοετών φοιτητών της Θ.Σ.Ε.Κ.

Παρουσίαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων τεταρτοετών φοιτητών της Θ.Σ.Ε.Κ.

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019, ώρα 13.30-14.30, η παρουσίαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων των δύο τεταρτοετών φοιτητών της Σχολής (του πατρός Μάριου Ιωαννίδη και του Μάριου Κασσιανίδη), που εκπονούν διπλωματική εργασία. Η παρουσίαση έγινε ενώπιον μελών του Ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής και του Δρος Ανάργυρου Αναπλιώτη, Επίκουρου Καθηγητή του Εκκλησιαστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, ο οποίος επισκέφθηκε τη Σχολή στο πλαίσιο σειράς δραστηριοτήτων. Η εν λόγω δράση, η οποία οργανώθηκε από το Γραφείο Έρευνας της Θ.Σ.Ε.Κ., στόχο είχε αφενός να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να παρουσιάσουν την εν εξελίξει δουλειά τους σε ένα φιλικό περιβάλλον, αφετέρου να λάβουν περαιτέρω ανατροφοδότηση.

Οι παρουσιάσεις και των δύο φοιτητών ήταν εξαιρετικές και άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις σε όλους, όσοι ήταν παρόντες. Το Γραφείο Έρευνας σκοπεύει να επαναλάβει την εν λόγω δράση ενώπιον όλων των φοιτητών της Σχολής σε κατοπινό στάδιο και εφόσον οι δύο διπλωματικές εργασίες ολοκληρωθούν.