Πέμπτη διαδικτυακή συνάντηση με τους εταίρους για το πρόγραμμα RECOMMIT

Πέμπτη διαδικτυακή συνάντηση με τους εταίρους για το πρόγραμμα RECOMMIT

Την Τρίτη 16/05/2023 και ώρα 14:00-15:30 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πέμπτη διαδικτυακή συνάντηση όλων των εταίρων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα RECOMMIT. Συγκεκριμένα ήταν παρόντες μέλη από όλους τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Από Κύπρο: 5 από τη Θ.Σ.Ε.Κ., 3 από το UCLan και  2 από την Enoros Consulting LTD, από  Ρουμανία: 1 από το Πανεπιστήμιο της Οράτιας, από Ελλάδα: 1 από την εταιρεία Epanodos και από Ισπανία: 1 από την εταιρεία Associacio Social Andromines).

Στα πλαίσια της διαδικτυακής συνάντησης η κα Μάρθα Λεμπέση ενημέρωσε τους εταίρους για τη Μέρα Ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 03/04/2023 η οποία έγινε διαδικτυακά, με τη συμμετοχή αρκετών φυλακών της Ελλάδας. Στη συνάντηση αυτή εξετάστηκε επίσης το νομικό πλαίσιο για εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες στις φυλακές. Στη συνέχεια η κα Λεμπέση αναφέρθηκε στο άρθρο «Legal Framework for Education and New Technologies in Prison» το οποίο έχει ήδη κοινοποιήσει στους εταίρους, για να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν όπως καλύτερα νομίζουν. Στη συνέχεια πήρε τον λόγο η Δρ Βασιλική Χριστοδούλου και είπε ότι έχουν αναλυθεί όλα τα αποτελέσματα σε όλες τις γλώσσες και βρέθηκε ότι τα αποτελέσματα  της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και του ερωτηματολογίου Delfi ήταν παρόμοια. Ορίστηκε μια διαδικτυακή συνάντηση για την Ανάλυση των Ερωτηματολογίων και τη Δημιουργία των Σεναρίων την Τρίτη 30/05/2023 και ώρα 12:30-14:00 (ώρα Κύπρου), στη συνάντηση θα λάβουν μέρος: από τη Θ.Σ.Ε.Κ. η Δρ Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη, η Δρ Μαρία Πετρίδου και η Δρ Μαρία Σίκκη, από το UCLan Cyprus η Δρ Βασιλική Χριστοδούλου και η κα Σταυρούλα Ανδρέου και από το University of Oradea η Δρ Carmen Bora, η Δρ Simona Trip και ο Δρ Gabi Roseanu. Ακολούθως ο Δρ Λούης Νησιώτης παρουσίασε τις εισηγήσεις του για τις θεματικές των σεναρίων που θα έχουν οι δραστηριότητες εικονικής πραγματικότητας. Σε αυτό το σημείο πήρε τον λόγο η κα Ειρήνη Σμεραΐδου η οποία τόνισε ότι όλοι οι εταίροι πρέπει, το αργότερο μέχρι τις 31/05/2023, να έχουν ανεβάσει στο Onedrive τα συμπληρωμένα timesheet, Financial Report, Activity Report, Dissemination Report καθώς και τα συμβόλαια όλων των εμπλεκόμενων στο πρόγραμμα μελών. Η κα Αγγέλα Συμεωνίδου δείχνοντας μια Power Point παρουσίαση ενημέρωσε τους εταίρους για το τι πρέπει να κάνουν σχετικά με το WP2 “Dissemination, Exploitation of Results and Sustainability”. Τέλος πήρε τον λόγο η Δρ Carmen Bora, η οποία μέσα από μια Power Point παρουσίαση, μίλησε για τη δημιουργία του Train the Trainer Manual και μέσα από τη συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίστηκε ότι και οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα μάθημα εξοικείωσής με την εικονική πραγματικότητα.

 

Οι εταίροι έκλεισαν το επόμενο τους διαδικτυακό ραντεβού για την Τρίτη 20/06/2023.