Νικόλαος Ιωαννίδης

Νικόλαος Ιωαννίδης

Νικόλαος Ιωαννίδης

Καθηγητής Πατρολογίας, Αρχιμανδρίτης
 • Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου
  Ισοκράτους 1-7, 1016 Λευκωσία, Κύπρος
 • Τηλέφωνο: 22443055
 • Φαξ: 22443050
 • Email: n.ioannides@theo.ac.cy

Προφίλ

Ο Αρχιμ. Νικόλαος Ιωαννίδης είναι αφυπηρετήσας Τακτικός Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Kαθηγητής της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου. Συμμετείχε ως εισηγητής σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει επιβλέψει πολλές διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές και έλαβε μέρος σε πολλές τριμελείς και επταμελείς επιτροπές κρίσεως διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών καθώς και σε πολλές τριμελείς εισηγητικές επιτροπές και εκλεκτορικά σώματα για την κρίση Λεκτόρων, Επικούρων, Αναπληρωτών και Τακτικών Καθηγητών στο ΕΚΠΑ, στο ΑΠΘ και στη Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Βελιγραδίου.  Επί σειρά ετών μετείχε και μετέχει, ως μέλος, σε Συνοδικές Επιτροπές της Εκκλησίας της Ελλάδος (Θείας Λατρείας και Ποιμαντικού Έργου και Λειτουργικής Αναγεννήσεως). Διετέλεσε επί δεκαετία Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας. Έχει τιμηθεί από το Πατριαρχείο Μόσχας με το παράσημο του Αγίου Σεργίου και από την Εκκλησία της Ελλάδος με την ανωτάτη διάκριση, τον «Χρυσούν Σταυρόν του Αποστόλου Παύλου».

Σπουδές

Διδακτορικό Δίπλωμα (γνωστικό αντικείμενο: Πατρολογία) με τίτλο «Ο Ιωσήφ Βρυέννιος, Βίος–έργο–διδασκαλία», Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου, Θεολογική Σχολή, 1981.

Πτυχίο Θεολογίας, Institut de Théologie Orthodoxe de Paris, Établissement universitaire, Raris 1974.

Elève titulaire, Sorbonne, École Pratique des Hautes Études, Section des Sciences Religieuses (Christianismes Byzantin et Slave, Paléographi, Histoire et critique des texts).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διδασκαλία των Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων κυρίως της ύστερης Βυζαντινής περιόδου καθώς και σε λειτουργικά θέματα πού σχετίζονται με τη διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Ο Ιωσήφ Βρυέννιος. Βίος-έργο-διδασκαλία, Αθήνα (1985 και β΄ έκδ. 1999 και στα Σερβικά 1997), σσ. 441. (Μετάφραση στη σερβική γλώσσα από την Εταιρία Φιλοσόφων και Κοινωνιολόγων Μαυροβουνίου (Društvo Filosofa i sociologa Cerne Gore), του Πανεπιστημίου του Νίκσιτς, στη σειρά “Φιλοσοφική Αλήθεια” με τόν τίτλο Bog, Čovek, Spasenje. Život, dela i učenie Josifa Brijenija, Nikšić 1997, σσ. 378.
 • Ο Ι­ε­ρο­μό­να­χος Ι­ε­ρό­θε­ος (ΙΓ΄ αι.) και το α­νέκ­δο­το συγ­γ­ρα­φι­κό έρ­γο του, Κριτική έκδοση, Α­θή­να 2003, σσ. 239.
 • Ο Νικηφόρος Βλεμμύδης και η περί εκπορεύσεως του αγίου Πνεύματος διδασκαλία του, Αθήνα (2006 και β΄ έκδ. 2010), σσ. 349.
 • Θεολογία και Γραμματεία από τον Θ΄ αι. και εξής, (Αθήνα 2007, σσ. 671· β΄ έκδ. συμπληρωμένη 2009, και γ΄ έκδ. 2014).
 • Μελετήματα πατερικής και αντιρρητικῆς θεολογίας, έκδ. ΕΝΝΟΙΑ, Αθήνα 2011, σσ. 414.
 • «Sukob sholastičkog humanizma i pravoslavnog palamizma u Vizantijskoj misli 14. veka», Glasnik, Beograd 10 (1982), σσ. 250-257.
 • «Isihasticki pokret u XIVom veku», Teološki Pogledi, Beograd 4 (1983), σσ. 181-189).
 • «Σχέσεις Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως και Ρωσίας κατά τον ΙΕ΄ αιώνα (Ιωσήφ Βρυέννιος – Φώτιος Κιέβου – Βησσαρίων)» Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικης Σχολης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΛΓ΄ (1998), σσ. 453-464.
 • “Tέσσερεις ομοϊδεάτες του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά και η διδασκαλία τους περι θείας ουσίας και ακτίστων ενεργειῶν και εκπορεύσεως του αγίου Πνεύματος”, Επιστημονική Επε-τηρίς της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΛΓ΄ (2000), σσ. 345-391.
 • «Η εορτή των Χριστουγέννων–Θεοφανείων», Το Χριστιανικόν Εορτολόγιον. Πρακτικά Η΄ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου, Αθήναι 2007, σσ. 129-185.
 • «Τα Εσχατα στις Α΄ και Β΄ προς Κορινθίους Επιστολές του Απ. Παύλου κατά τον Ευθύμιο Ζιγαδηνό», Απόστολος Παύλος και Κόρινθος. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (Κόρινθος, 23-25 Σεπτεμβρίου 2007), τόμος Πρώτος, Αθήνα 2009, σσ. 683-733.
 • «Crkovnata katihiza v svremennija svjat», Crkvata i svremennoto obtstvo, Pravoslavna bogoslovska konferncija, Ruse 2005, σσ. 24-30.
 • . «Sviatoi Grigorij Palama o božestvennoi sušnosti i božestvennijh energijah», Hristianskaja Misl, Kievskoe Religiozno-Filosofskoe Obšestbo, Kiev 2006, σσ. 12-17.
 • «Νικόλαος Καβάσιλας και Συμεών Θεσσαλονίκης οι θεμελιωτές της θεολογίας της βυζαντινής λατρείας», Πρακτικά Ι΄ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου (Βόλος, 20-22 Οκτωβρίου 2008), Αθήναι 2009, σσ. 315- 393.
 • «Οι ακολουθίες του Νυχθημέρου στον άγιο Μάρκο Ευγενικό και στόν άγιο Συμεών Θεσσαλονίκης», Πρακτικά του ΙΕ΄ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου (Καισαριανή, 20-24 Σεπτεμβρίου 2014), Αθήναι 2015, σσ. 315-393.
 • «Η τιμή των ιερών Λειψάνων», Πρακτικά του ΙΣΤ΄ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμπο-σίου (Λαμία, 19-24 Σεπτεμβρίου 2016), Αθήναι 2017, σσ. 219-253.