ΜΠΣ – Αριστείας Ακαδημαϊκής Επίδοσης Νεοεισερχομένων Φοιτητών

H Θ.Σ.Ε.Κ. παρέχει τις εξής υποτροφίες προς στήριξη των φοιτητών της στο ΜΠΣ:

Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Επίδοσης σε νεοεισερχόμενους φοιτητές

  1. Mεταπτυχιακός φοιτητής που εγγράφεται στο ΜΠΣ και έχει στο Πτυχίο του βαθμό “Άριστα” δικαιούται υποτροφία ύψους 1000 ευρώ για το πρώτο έτος.
  2. Μεταπτυχιακός φοιτητής που εγγράφεται στο ΜΠΣ και κατέχει ήδη μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (ΜΑ, ΜSc, PhD) δικαιούται υποτροφία 500 ευρώ για το πρώτο έτος.
  3. Μεταπτυχιακός φοιτητής που εγγράφεται στο ΜΠΣ και είναι απόφοιτος της Θ.Σ.Ε.Κ. δικαιούται υποτροφία 500 ευρώ για το πρώτο έτος.