Μνημόνιο Συνεργασίας της Θ.Σ.Ε.Κ. με το Ίδρυμα Χριστού Στέλιου Ιωάννου

Μνημόνιο Συνεργασίας της Θ.Σ.Ε.Κ. με το Ίδρυμα Χριστού Στέλιου Ιωάννου

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου και το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου υπέγραψαν την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 Μνημόνιο Συνεργασίας, με απώτερο σκοπό να συμβάλλουν διά των κοινών τους ενεργειών:

1) στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και των δύο μερών
2) στην απόκτηση εργασιακής (πρακτική άσκηση) και ερευνητικής εμπειρίας (πτυχιακή και διπλωματική εργασία) από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Θ.Σ.Ε.Κ. και
3) στην ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων / δράσεων / υπηρεσιών προς όφελος των ευάλωτων ομάδων του Ιδρύματος.

Αμφότερα τα μέρη συμφώνησαν ότι από την εν λόγω συνεργασία θα αναπτυχθούν πολύτιμες συνέργειες, πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και προγράμματα για βελτίωση της ψυχικής υγείας, κοινωνικής και κοινοτικής ευημερίας των εμπλεκομένων ευάλωτων ατόμων και ομάδων, καθώς και του ευρύτερου οικογενειακού τους κύκλου.

Ως εναρκτήριες δράσεις στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας ορίστηκαν, αφενός ενημέρωση των φοιτητών της Θ.Σ.Ε.Κ. από τον Διευθυντή του Ιδρύματος κ. Ανδρέα Θεοδώρου στις 19 Φεβρουαρίου στη Θεολογική Σχολή (στο πλαίσιο του θεσμού “Πολιτιστικό Mεσημέρι”), αφετέρου επίσκεψη των φοιτητών της Θ.Σ.Ε.Κ. στο Ίδρυμα στις 20 Μαρτίου 2020.