Προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων

Το πρόγραμμα στοχεύει στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στελεχών που υπηρετούν ή που θα μπορούσαν να υπηρετήσουν σε  κοινότητες εκκλησιαστικές ή σε οργανισμούς, σε εν υπηρεσία εκπαιδευτικούς ή αποφοίτους με συναφές ακαδημαϊκό υπόβαθρο που προτίθενται να εργαστούν στην εκπαίδευση, καθώς και σε φοιτητές που θα έχουν την πρόθεση να επιλέξουν ακαδημαϊκή κατεύθυνση. Σε μια ευρύτερη σκοπιά το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες, οι οποίοι εργάζονται σε κοινότητες και οι οποίοι χειρίζονται ανθρώπινες καταστάσεις (π.χ. αστυνομικούς, δεσμοφύλακες, νοσηλευτές, κ.ά.)

Η εξειδίκευση που προσφέρει το Μ.Π.Σ. είναι ελκυστική, υπάρχει ανάγκη στην Κυπριακή Κοινωνία, τόσο στην εκκλησία, όσο και σε κοινωφελείς οργανισμούς για απασχόληση ατόμων με την ειδίκευση αυτή.  Οι προοπτικές αξιοποίησης του προγράμματος για σκοπούς επαγγελματικής ανάπτυξης και προαγωγής θα αποτελούν πόλο έλξης για άτομα τα οποία είναι εργαζόμενα και το κόστος του Μ.Π.Σ. είναι λογικό και οικονομικά προσβάσιμο.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στις Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα, οι απόφοιτοι θα έχουν μια ποικιλία από επιλογές σταδιοδρομίας. Μπορούν να επωφεληθούν από ευκαιρίες απασχόλησης ως στελέχη ενοριών της Εκκλησίας της Κύπρου, ή μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Ήδη μέσα από τις συμφωνίες της πρακτικής άσκησης στο ενοριακό έργο και με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς  δημιουργούνται οι προοπτικές να προκύψουν ευκαιρίες απασχόλησης και εργοδότησης. Επίσης, θα είναι κατάλληλα καταρτισμένοι να εργαστούν σε ιδρύματα, δήμους, σε οργανώσεις κοινωφελών υπηρεσιών (κυβερνητικές ή ιδιωτικές) για οργάνωση κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου. Όσοι είναι ήδη εργαζόμενοι ως εκπαιδευτικοί, ή ακόμη ως εκπαιδευτές στην αστυνομία ή σε σωφρονιστικό κατάστημα ή σε νοσηλευτήριο ή αλλού θα μπορούν στον χώρο εργασίας τους να αναλάβουν αντίστοιχες υπηρεσίες, π.χ., την αγωγή υγείας στο σχολείο, ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα στην αστυνομία ή το σωφρονιστικό κατάστημα ή το νοσηλευτήριο.  Οι ευκαιρίες απασχόλησης είναι επίσης διαθέσιμες σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα.

Ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα στις εφαρμογές ψυχολογίας και συμβουλευτικής προσφέρει στον πτυχιούχο ανώτερη θέση στην αγορά εργασίας, ειδικά για τις θέσεις εργασίας που αφορούν τον σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων πρόληψης/παρέμβασης. Σε ένα ακαδημαϊκό ή ερευνητικό ίδρυμα μπορούν να εργαστούν ως ερευνητές, εκπαιδευτές ή σύμβουλοι. Μπορούν ακόμα και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο διδακτορικού προγράμματος.