Μαθήματα ανά εξάμηνο

Α΄ Εξάμηνο

Κωδικός και Όνομα μαθήματος                                                       ECTS

 

ΕΨΚ 510 Σύγχρονα θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας (Υ)             7.5

ΕΨΚ 511 Βασικές Αρχές Ορθόδοξης Θεολογίας (Υ)                        7.5

ΕΨΚ 512 Δεοντολογία και Μεθοδολογία Έρευνας (Υ)                      7.5

ΕΨΚ 513 Ανάπτυξη Συμβουλευτικής Ικανότητας (Υ)                        7.5

                                                                          Σύνολο: 30

 

Β΄ Εξάμηνο

Κωδικός και Όνομα μαθήματος                                                       ECTS

 

ΕΨΚ 514 Συμβουλευτική για Παιδιά και Εφήβους (Υ)                       7.5

ΕΨΚ 515 Εφαρμοσμένη Ποιμαντική και Κοινωνική Διακονία (Ε*)    7.5

ΕΨΚ 516 Μεταπτυχιακή Έρευνα (Ε*)                                                7.5

ΕΨΚ 517 Διοίκηση μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών (Ε)                 7.5

ΕΨΚ 518 Στατιστική (Ε)                                                                      7.5

ΕΨΚ 520 Πρακτική Άσκηση (Υ)                                                                     7.5

                                                                          Σύνολο: 30

 

Γ΄ Εξάμηνο

Κωδικός και Όνομα μαθήματος                                                       ECTS

 

ΕΨΚ 620 Διπλωματική Εργασία (Υ)                                                  15

ΕΨΚ 616 Εφηβική Παραβατικότητα (Υ)                                            7.5

ΕΨΚ 614 Συμβουλευτική Οικογένειας και Τρίτης ηλικίας (Ε**)         7.5

ΕΨΚ 617 Σεμινάρια: Ειδικά θέματα Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας

στην Εκπαίδευση (Ε**)                                                                       7.5

Σύνολο: 30

Σεμινάρια: Ειδικά θέματα Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση – (Από τα πιο κάτω 9 σεμινάρια, θα προσφέρονται τα  6 πιο δημοφιλή ανάλογα με τη ζήτηση από τους φοιτητές. Κάθε σεμινάριο έχει διάρκεια 2 συναντήσεις επί 3 ώρες η κάθε συνάντηση.)

 1. Ανάπτυξη πνευματικότητας σε παιδιά και εφήβους και συσχέτιση με την ψυχική υγεία
 2. Μεντορική σχέση στο σχολείο
 3. Συναισθηματική νοημοσύνη και ψυχική υγεία
 4. Εκπαιδευτικά προληπτικά – Παρεμβατικά προγράμματα
 5. Γραμματισμός, τι πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός σήμερα
 6. Θέματα φύλου στο σχολείο
 7. Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης σε παιδιά και εφήβους
 8. Διαπολιτισμικές δεξιότητες
 9. Θεολογία vs Ψυχολογία
 10. Άλλα σύγχρονα θέματα

 

Δ΄ Εξάμηνο

Κωδικός και Όνομα μαθήματος                                                       ECTS

 

ΕΨΚ 621 Διπλωματική Εργασία (Υ)                                                              15

ΕΨΚ 610 Ατομικές διάφορες και αποκλίσεις (Υ)                                           7.5

ΕΨΚ 618 Σεμινάρια: Ειδικά θέματα Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας

στην Κοινότητα (Υ)                                                                                         7.5

        Σύνολο: 30

Σεμινάρια: Ειδικά θέματα Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στην Κοινότητα –(Από τα πιο κάτω 9 σεμινάρια, θα προσφέρονται τα  6 πιο δημοφιλή ανάλογα με τη ζήτηση από τους φοιτητές. Κάθε σεμινάριο έχει διάρκεια 2 συναντήσεις επί 3 ώρες η κάθε συνάντηση.)

 1. Διαχείριση θυμού
 2. Συμβουλευτική καταχρήσεων
 3. Διαχείριση απώλειας-πένθους
 4. Ανάπτυξη ικανότητας κλινικής κατανόησης
 5. Οικογένεια σε κρίση ή ένας μεταβαλλόμενος θεσμός
 6. Συμβουλευτική ασθενών και συγγενών τους
 7. Γονικές δεξιότητες
 8. Αυτόχειρες/αυτοκτονικός ιδεασμός
 9. Ανορεξία – Βουλιμία
 10. Άλλα σύγχρονα θέματα

Τα μαθήματα είναι διάρκειας τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως και κατανέμονται στο πρόγραμμα ως «Υποχρεωτικά Μαθήματα» με το χαρακτηρισμό (Υ), ως «Επιλεγόμενα μαθήματα» με το χαρακτηρισμό (Ε).

Η βασική γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

* Όσοι φοιτητές θα ειδικευτούν στην υπηρεσία εκκλησιαστικής ενορίας, θα πρέπει να επιλέξουν από τα προσφερόμενα επιλεγόμενα του Β΄ εξαμήνου τα μαθήματα της ΕΨΚ 515 Εφαρμοσμένη Ποιμαντική και Κοινωνική Διακονία και ΕΨΚ 517 Διοίκηση μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών. Όσοι φοιτητές θα ειδικευτούν στην υπηρεσία Μη κερδοσκοπικών οργανισμών, κοινωφελών ιδρυμάτων, δήμων κ.ά. υπηρεσιών θα  πρέπει να επιλέξουν το μάθημα  ΕΨΚ 517 Διοίκηση μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών και αναλόγως ένα από τα δύο άλλα μαθήματα. Όσοι θα ακολουθήσουν ακαδημαϊκή ή ερευνητική καριέρα θα πρέπει να επιλέξουν τα μαθήματα ΕΨΚ 516 Μεταπτυχιακή Έρευνα και ΕΨΚ 518 Στατιστική.  Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές μπορούν να κάνουν ελεύθερη επιλογή 2 μαθημάτων από τα 4 αναλόγως με τις προτιμήσεις τους και τη συμβουλή του Ακαδημαϊκού τους Συμβούλου. 

**Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές θα πρέπει να επιλέξουν το μάθημα ΕΨΚ 617 Σεμινάρια – Ειδικά θέματα Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση. Αυτοί που θα εργαστούν σε εκκλησιαστικές ενορίες ή σε οργανισμούς θα πρέπει να επιλέξουν το μάθημα ΕΨΚ 614 Συμβουλευτική Οικογένειας και Τρίτης ηλικίας.