Κριτήρια Εισδοχής

Το Μάστερ στις Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα απευθύνεται ιδιαίτερα σε πτυχιούχους Ψυχολογίας, ή Θεολογίας ή Επιστημών της Αγωγής ή άλλων Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών, οι οποίοι στο πτυχίο τους είχαν εισαγωγικά μαθήματα Ψυχολογίας (τουλάχιστον 15 ECTS). Όλα τα πιο πάνω πτυχία πρέπει να προέρχονται από αξιολογημένα-πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.

Οι υποψήφιοι για το Μάστερ Εφαρμογές της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής στην Κοινότητα θα πρέπει να υποβάλουν:

 1. Πτυχίο με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς.
 2. Αναλυτική βαθμολογία.
 3. Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 4. Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (Κριτήρια: Οι ελάχιστες γλωσσικές απαιτήσεις στην Αγγλική Γλώσσα μπορεί να είναι ένα από τα ακόλουθα:
 • TOEFL – a minimum score of 550 (paper based) or 213 (computer-based) or 80 (internet based) in the TOEFL test.
 • IELTS – The British Council/University of Cambridge Local Syndicate’s test of Academic English, International English Language Testing System (IELTS) with a composite score in the range of 6-6.5.
 • GCE O Level English Language at Grade C or above.
 • GCSE English language at Grade C or above.)
 1. Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας σε περίπτωση που η γλώσσα διδασκαλίας για την απόκτηση Απολυτήριου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Πτυχίου δεν ήταν η Ελληνική γλώσσα (Κριτήρια: Οι ελάχιστες γλωσσικές απαιτήσεις στην Ελληνική Γλώσσα μπορεί να είναι ένα από τα ακόλουθα:

Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ελληνομάθειας C1 τουλάχιστο

Νέα Ελληνική GCE O Level (ή προσόν ισότιμο IGCSE ή ισότιμο GCSE Modern Greek) με τουλάχιστον βαθμό B.).

 1. Δύο συστατικές επιστολές (Προτιμότερο από καθηγητή ή/και εργοδότη).
 2. Προσωπική δήλωση ενδιαφέροντος στην οποία να τεκμηριώνουν γραπτώς τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα.
 3. Προσωπική συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι φοιτητές οι οποίοι υποβάλουν συμπληρωμένη αίτηση, η οποία θα ανταποκρίνεται στα πιο πάνω κριτήρια καλούνται απαραίτητα να παρουσιαστούν σε προσωπική συνέντευξη, που διοργανώνει το Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών. Οι υποψήφιοι θα υποστηρίξουν ενώπιον τριμελούς επιτροπής (η οποία απαρτίζεται από ακαδημαϊκούς του προγράμματος) τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στην προσωπική συνέντευξη θα διαπιστωθεί επίσης η ετοιμότητα και η επάρκεια των υποψηφίων να φοιτήσουν στο Πρόγραμμα Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα. Για όσους βρίσκονται στο εξωτερικό η φυσική παρουσία τους μπορεί να υποκατασταθεί με τη χρήση της τηλεδιάσκεψης, μέσω διαδικτυακής σύνδεσης.

Περισσότερες πληροφορίες:
Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου
Τηλέφωνο: 22443066
e-mailadmissions@theo.ac.cyinfo@theo.ac.cy
Αίτηση εισδοχής και Οδηγίες εισδοχής