Γενικά

Έχει εγκριθεί από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ, στις 20.5.2019, το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ), το οποίο προσφέρει η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου με τίτλο: «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα (2 έτη/120 ECTS, Μάστερ)» [«Applications of Psychology and Counselling in the Community (2 Years/ 120 ECTS, MA)»]. Το νέο ΜΠΣ είναι ακαδημαϊκό, συμβατικό ΜΠΣ και προσφέρεται από τον Σεπτέμβριο του 2019 στην έδρα της Θ.Σ.Ε.Κ. στη Λευκωσία.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα, έρχεται να καλύψει ένα κενό ή και να αναβαθμίσει, υφιστάμενες υπηρεσίες σχετικές με την θετική ανάπτυξη, την κοινωνική ευημερία και την ψυχική υγεία, που προσφέρονται είτε από εκκλησιαστικές κοινότητες, ή από υπηρεσίες μη κερδοσκοπικών οργανισμών, ιδρυμάτων, δήμων, κ.ά.

Το Μάστερ στις Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα απευθύνεται:

(α) σε άτομα τα οποία εργάζονται ή ενδιαφέρονται να εργαστούν σε κοινωφελείς οργανισμούς, ιδρύματα, κοινότητες, δήμους ή και άλλες σχετικές υπηρεσίες.   

(β) σε άτομα που υπηρετούν ή θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους  στις εκκλησιαστικές κοινότητες (κληρικούς και λαϊκούς).  

(γ) σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές, οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε σχολεία, ή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ή σε εκπαιδεύσεις, αναλαμβάνοντας υπηρεσίες αγωγής υγείας, προγράμματα παρέμβασης πρόληψης προβλημάτων συμπεριφοράς (π.χ., εκφοβισμού, παραβατικότητας, διαχείρισης συναισθημάτων κ.λπ.).

(δ) σε άτομα που θέλουν να ακολουθήσουν ερευνητική και ακαδημαϊκή καριέρα.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρεται σε πλήρη φοίτηση και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής. Η κανονική διάρκεια των σπουδών είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη (τέσσερα εξάμηνα). Ο αριθμός των μονάδων που απαιτούνται για αποφοίτηση είναι 120 ECTS (Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες), συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, η οποία πιστώνεται 30 ECTS και της Πρακτικής Άσκησης η οποία πιστώνεται με 7.5 ECTS.

 

 

 

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 60
Μαθήματα Επιλογής

) Ειδικότητας

22.5
Διπλωματική Εργασία 30
Πρακτική Άσκηση 7.5
                                                                                    Σύνολο ECTS 120

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη και Συντονίστρια του Προγράμματος:
Δρ Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη
e-mail: o.solomontos-kountouri@theo.ac.cy