Μαρία Σακελλαρίου

Μαρία Σακελλαρίου

Καθηγήτρια Παιδαγωγικών, Συνεργαζόμενο Ακαδημαϊκό Προσωπικό
 • Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου
  Ισοκράτους 1-7, 1016 Λευκωσία, Κύπρος
 • Τηλέφωνο: 22443055
 • Φαξ: 22443050
 • Email: m.sakellariou@theo.ac.cy

Προφίλ

H Δρ. Μαρία Σακελλαρίου είναι Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  Διετέλεσε Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από 01.09.2013 έως 30.11.2017 και είναι Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Προσχολική Εκπαίδευση» με έξι Κατευθύνσεις και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας του Π.Τ.Ν. (http://ecedu.uoi.gr ). Δίδαξε ως Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου  Κύπρου, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Φύλο και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» που υλοποιείται από το ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες Αγωγής – Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών» στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και Παιδαγωγικές Θεωρίες και Παιδαγωγική και Μάθημα των Θρησκευτικών στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου.

Είναι Υπεύθυνη της υποχρεωτικής Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 έως και σήμερα και του Προγράμματος Learning by Design http://neamathisi.com/learning-by-design (Μάθηση μέσω Σχεδιασμού από το ακαδημαϊκό έτος 2012- 2013 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017)  σε συνεργασία με ερευνητικά δίκτυα και κοινωνικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό http://earlychildhoodpedagogy.gr. Έχει λάβει μέρος σε πολλά συνέδρια και έχει διοργανώσει με επιτυχία το ετήσιο Διεθνές Συμπόσιο Προσχολικής και Σχολικής Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αλλά και στο εξωτερικό (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τμήμα Επιστημών Αγωγής http://earlychildhoodpedagogy.gr/symposia/ .

Είναι Διευθύντρια της Σειράς: Εκπαίδευση: Σχεδιασμός, Οργάνωση, Διοίκηση, Εκδ. Πεδίο.

Επίσης, έχει επιμεληθεί Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων και έχει συγγράψει πολυάριθμες ερευνητικές εργασίες και άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές, σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων http://earlychildhoodpedagogy.gr  & http://ecedu.uoi.gr ).

Σπουδές

Πτυχίο Κοινωνικής Θεολογίας, της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1987.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Μεταπτυχιακό Τμήμα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση στα «Παιδαγωγικά»,1987-1989

Παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων και διεθνών σεμιναρίων στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης / Ελβετίας, 1990-1992

Πτυχίο Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 1993

Διδάκτωρ της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση στα Παιδαγωγικά, 2000.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και το συγγραφικό της έργο επικεντρώνονται σε θέματα Παιδαγωγικής και Προσχολικής/Πρωτοσχολικής Εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στις γνωστικές περιοχές της Διδακτικής Μεθοδολογίας, του Σχεδιασμού και της Αξιολόγησης Προγραμμάτων Σπουδών, της Κοινωνικής και Ηθικής Μάθησης, της Θρησκευτικής Αγωγής στο πλαίσιο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, της Δημιουργικής Μάθησης, καθώς επίσης και της Συνεργασίας Σχολείου – Οικογένειας- Κοινότητας.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Liz Brooker, Ομαλή Μετάβαση στην Προσχολική Ηλικία. Πολιτική και Διεθνείς Στρατηγικές για ομαλή μετάβαση στη ζωή, Επιστημονική Επιμέλεια-Εισαγωγή: Μαρία Σακελλαρίου, Πεδίο, Αθήνα 2016.
 • Κ. Avril Brock, Sylvia Dodds, Pam Jarvis & Yinka Olusaga, Παιδαγωγική του Παιχνιδιού στην Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση. Μάθηση για τη ζωή, Επιστημονική Επιμέλεια – Εισαγωγή: Μαρία Σακελλαρίου, Πεδίο, Αθήνα 2016.
 • Ρέντζου, Κ. & Σακελλαρίου, Μ. (2014). Ο Χώρος ως Παιδαγωγικό Πεδίο σε Προσχολικά Περιβάλλοντα Μάθησης: Σχεδιασμός και Οργάνωση. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.
 • Σακελλαρίου, Μ., Εισαγωγή στη Διδακτική της Παιδαγωγικής Εργασίας του Νηπιαγωγείου: Θεωρητικές προσεγγίσεις και Διδακτικές Εφαρμογές, εκδ. Συγγραφέως, 2012, ISBN: 978-960-6700-76-7.
 • Σακελλαρίου, Μ., Μπάκας, Θ., (Επιμ.), Αναλυτικά Προγράμματα και Σχολικά Εγχειρίδια: Ελληνική Πραγματικότητα και Διεθνής Εμπειρία, Πρακτικά από το ΙΓ΄ Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Ιωάννινα 20-22/11/2009, τ. Α΄& Β΄, εκδ. Διάδραση, Αθήνα 2011.
 • Σακελλαρίου, Μ., Ζεμπύλας, Μ. & Πέτρου, Α., (Επιμ.), Ηθική και Εκπαίδευση. Διλήμματα και Προοπτικές, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2010.
 • Σακελλαρίου,Μ.,Κόνσολας,Μ.,(Επιμ.),Βασικές Αρχές της Αξιολόγησης στην Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2009.
 • Σακελλαρίου, Μ., Κόνσολας, Μ., (Επιμ.), Μέθοδοι Διδασκαλίας: Ενίσχυση της μάθησης των παιδιών από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο, εκδ. Ατραπός, Αθήνα 2008.
 • Σακελλαρίου, Μ., Συνεργασία Νηπιαγωγείου και Οικογένειας: Θεωρία- Έρευνα- Διδακτικές Προτάσεις, Έκδοση Συγγραφέως, Θεσσαλονίκη 2008. ISBN 978-960-6700-25-5.