Μέρα Πληροφόρησης Προγράμματος RECOMMIT στο UCLan Cyprus

Μέρα Πληροφόρησης Προγράμματος RECOMMIT στο UCLan Cyprus

Τη Δευτέρα 09/10/2023 και ώρα 15:30-18:00 στο UCLan Cyprus, στην αίθουσα CY017, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η Ενημερωτική Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα RECOMMIT στα πλαίσια των Ημερών Erasmus.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας παρουσιάστηκε το πρόγραμμα RECOMMIT στο κοινό.

Παρουσιάστηκε η διαδικασία επανένταξης ατόμων που έχουν εκτίσει ποινή φυλάκισης χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως η εικονική πραγματικότητα και πώς αυτή μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση των επικοινωνιακών και μαλακών δεξιοτήτων τους στον εργασιακό χώρο.

Το πρόγραμμα είχε ως εξής:

  • Χαιρετισμός και παρουσίαση του έργου ReCommit- Κύριοι στόχοι – Αρχικά ευρήματα από τη Δρ. Βασιλική Χριστοδούλου του UCLan Cyprus
  • Παρουσίαση του αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης ICS για κρατούμενους από τη Δρ. Μαρία Πετρίδου της Θ.Σ.Ε.Κ.
  • Παρουσίαση του προγράμματος εικονικής πραγματικότητας από τον Δρ. Λούη Νησιώτη του UCLan Cyprus

Η προσέλευση ήταν αθρόα και η Θ.Σ.Ε.Κ. εκπροσωπήθηκε από  11μελή ομάδα. Υπήρξε αρκετό ενδιαφέρον από το ακροατήριο να μάθει περισσότερα. Η Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη συντονίστρια του προγράμματος ανέφερα ότι πέραν από την προώθηση των δεξιοτήτων σε κρατούμενους πορωθούμε και τη συνηγορία υπέρ της αποδοχής και επανένταξής τους στην κοινωνία.

Ακολούθησε δεξίωση και ευκαιρία για δικτύωση. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να προηγηθούνε στο σενάριο εικονικής πραγματικότητας που κατασκευάστηκε για το πρόγραμμα.

Μάθετε περισσότερα για το πώς το έργο ReCommit (επικοινωνία στον χώρο εργασίας) αναπτύσσει ένα πρόγραμμα μάθησης που περιλαμβάνει εκπαίδευση εικονικής πραγματικότητας για να βοηθήσει τους ανθρώπους να επανενταχθούν στην εργασία μετά τη φυλάκιση μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://recommit-project.eu/

RECOMMIT Information Day at UCLan Cyprus

 

On Monday 09/10/2023 at 15:30-18:00 at UCLan Cyprus, in room CY017, the Information Day for the European RECOMMIT Programme within the framework of the Erasmus Days was held with great success.

During the event, the RECOMMIT programme was presented to the public.

The process of reintegration of people who have served a prison sentence using technologies such as virtual reality and how it can help to enhance their communication and soft skills in the workplace was presented.

The programme was as follows:

– Welcome and presentation of the ReCommit project – Main objectives – Initial findings by Dr. Vasiliki Christodoulou of UCLan Cyprus

– Presentation of the ICS training curriculum for prisoners by Dr. Maria Petridou, T.S.C.C.

– Presentation of the virtual reality programme by Dr. Louis Nisiotis of UCLan Cyprus

The attendance was overwhelming and the ICRC was represented by a team of 11 members. There was a lot of interest from the audience to learn more. Olga Solomontos-Kountouris the coordinator of the project mentioned that apart from promoting skills to prisoners we also advocate for their acceptance and reintegration into society.

This was followed by a reception and an opportunity for networking. Those in attendance had the opportunity to preview the virtual reality scenario constructed for the program.

Learn moreLearn more how the ReCommit (worksite communication) project is developing a learning programme including virtual reality training to help people reintegrate into work after incarceration through the following link:

https://recommit-project.eu/