Κριτήρια Εισδοχής

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών απευθύνεται κυρίως σε πτυχιούχους Θεολογίας ή/και σε πτυχιούχους από τους χώρους των Ανθρωπιστικών Σπουδών, των Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών, και των Πολιτικών Επιστημών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν:

1.  Πτυχίο με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς.

2. Αναλυτική βαθμολογία.

3. Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας.

5. Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας, σε περίπτωση που η γλώσσα διδασκαλίας για την απόκτηση Απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Πτυχίου δεν ήταν η Ελληνική Γλώσσα.

Συμφωνα με τον ΔΙΠΑΕ για τα προγράμματα μεταπτυχιακού επιπέδου απαιτείται «Πολύ Καλή Γνώση» της Αγγλικής σε επίπεδο Β2- Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σύμφωνα με το επίπεδο αυτό, ο χρήστης μπορεί να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακρoσκελών κειμένων και να αναγνωρίσει σημασίες που υπονοούνται. Μπορεί να εκφραστεί άνετα και αυθόρμητα χωρίς να φαίνεται συχνά ότι αναζητά εκφράσεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και  αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Μπορεί να παραγάγει σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών συνοχής. Τα επίπεδα γνώσης της γλώσσας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης αντιστοιχούν στα πιο κάτω συγκεκριμένα πλαίσια αναφοράς σε διεθνείς εξετάσεις, σύμφωνα με τις επίσημες σελίδες των οργανισμών που προσφέρουν τις εξετάσεις αυτές. Ενδεικτικά μια βαθμολογία 5.5-6.5 ανταποκρίνεται σε γνώσεις επιπέδου Β2 (Lower), ενώ η βαθμολογία 8.5-9 είναι επιπέδου C2 (Proficiency).

Επίσης για όσους κατέχουν παλαιότερα πιστοποιητικά ή πιστοποιητικά άλλων χωρών ισχύουν τα ακόλουθα:
• GCE O Level English Language at Grade C or above.
• GCSE English language at Grade C or above.
• CSE Grade 1 Pass in English.
• Hong Kong Certificate of Education, English Language Syllabus B, Grade C or above.
• A pass in the Use of English examinations administered by bodies as listed under GCE  Examination Board.
• A pass in the Oxford Examining Body’s English as a Foreign Language (Higher Paper).
• A pass in English in the Joint Matriculation Board (JMB) Test in English (Overseas) examination.
• Matriculation examinations from European countries where English is presented as a subject and an acceptable level is achieved.
• One of the following other University of Cambridge ESOL exams: a grade C or higher on a Certificate of Proficiency in English (CPE) grade A on a Certificate in Advanced English (CAE)

5. Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας σε περίπτωση που η γλώσσα διδασκαλίας για την απόκτηση Απολυτήριου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Πτυχίου δεν ήταν η Ελληνική γλώσσα.

Κριτήρια:
Οι ελάχιστες γλωσσικές απαιτήσεις στην Ελληνική Γλώσσα μπορεί να είναι ένα από τα
ακόλουθα:

α. Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ελληνομάθειας C1 τουλάχιστον
β. Νέα Ελληνική GCE O Level (ή προσόν ισότιμο IGCSE ή ισότιμο GCSE Modern Greek) με τουλάχιστον βαθμό B.

6. Δύο συστατικές επιστολές (Προτιμότερο από καθηγητή ή/και εργοδότη).
7. Προσωπική δήλωση ενδιαφέροντος στην οποία να τεκμηριώνουν γραπτώς τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα.
8. Προσωπική συνέντευξη.
9. Προσωπική δήλωση ενδιαφέροντος στην οποία να τεκμηριώνουν γραπτώς τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα.
10. Προσωπική συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι φοιτητές οι οποίοι υποβάλουν συμπληρωμένη αίτηση, η οποία θα ανταποκρίνεται στα πιο πάνω κριτήρια καλούνται απαραίτητα να παρουσιαστούν σε προσωπική συνέντευξη, που διοργανώνει το Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών. Οι υποψήφιοι θα υποστηρίξουν ενώπιον τριμελούς επιτροπής (η οποία απαρτίζεται από ακαδημαϊκούς του προγράμματος) τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στην προσωπική συνέντευξη θα διαπιστωθεί επίσης η ετοιμότητα και η επάρκεια των υποψηφίων να φοιτήσουν στο Πρόγραμμα «Ορθόδοξη Θεολογία στην Ανατολική Μεσόγειο». Για όσους βρίσκονται στο εξωτερικό η φυσική παρουσία τους μπορεί να υποκατασταθεί με τη χρήση της
τηλεδιάσκεψης, μέσω διαδικτυακής σύνδεσης.

Σημείωση: Στη συνέντευξη θα διευκρινιστεί και κατ’ ιδίαν στους υποψηφίους, ιδιαίτερα στους πτυχιούχους Θεολογίας, ότι η συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετέπειτα εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.