Κινητικότητα Erasmus της κ. Στέλλας Παναγιώτου, Λειτουργού ΠΠΣ, στο ΕΚΠΑ

Κινητικότητα Erasmus της κ. Στέλλας Παναγιώτου, Λειτουργού ΠΠΣ, στο ΕΚΠΑ

Την εβδομάδα 8-12 Ιανουάριου 2024 πραγματοποίησα κινητικότητα Erasmus στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος του διοικητικού προσωπικού της Θ.Σ.Ε.Κ. Συγκεκριμένα, φιλοξενήθηκα στους χώρους της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ από τον καθηγητή κ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλο. Εκεί συναντήθηκα με την προϊσταμένη της Γραμματείας κ. Βασιλική Λαδιά, όπου συνομιλήσαμε για την προοπτική μελλοντικής συνεργασίας των δύο Θεολογικών Σχολών σε επίπεδο διδακτορικού. Συναντήθηκα παράλληλα με τον Λειτουργό Προπτυχιακών Σπουδών κ. Γεώργιο Καρανικολόπουλο, με τον οποίο συζητήσαμε και ανταλλάξαμε καλές εργασιακές πρακτικές.  Η εποικοδομητική κινητικότητά μου ολοκληρώθηκε με ένα όμορφο  συναπάντημα  με τον πολιτιστικό – πνευματικό θησαυρό, που φιλοξενείται στην αίθουσα Παλαιτύπων και Σπανίων Εκδόσεων· περίπου 3500 παλαίτυπα και σπάνιες εκδόσεις που χρονολογούνται από το 1560 μέχρι το 1850 αποθησαυρίστηκαν στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον κ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλο και το διοικητικό προσωπικό του πανεπιστημίου ΕΚΠΑ για τη θερμή φιλοξενία, καθώς και τη Θ.Σ.Ε.Κ. για την ευκαιρία που μου προσέφερε.

Στέλλα Παναγιώτου, Λειτουργός ΠΠΣ., Θ.Σ.Ε.Κ.