Κινητικότητα Erasmus+ για διδασκαλία: Διαδικτυακό Μάθημα Συνεργασία μεταξύ Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου και του Κολεγίου «Λόγος» στα Τίρανα- Αλβανία

Κινητικότητα Erasmus+ για διδασκαλία: Διαδικτυακό Μάθημα Συνεργασία μεταξύ Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου και του Κολεγίου «Λόγος» στα Τίρανα- Αλβανία

Στη συνέχεια της Κινητικότητα Erasmus+ για διδασκαλία στο Κολεγίου «Λόγος» στα Τίρανα, το μόνιμο μέλος της Θ.Σ.Ε.Κ,  Δρ. Μαρία Πετρίδου διεξήγαγε την Παρασκευή 10 Μάϊου, το δεύτερο μάθημα με θέμα «Βασικές Δεξιότητες Συμβουλευτικής σε παιδιά και εφήβους» στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ‘Practice in the Community’.

Στο μάθημα έγινε εστίαση στις πολλές προκλήσεις των νέων που έχει η θρησκευτική κοινότητα των Τιράνων και συζητήθηκαν τρόποι αντιμετώπισης τους. Η διαδικτυακή διδασκαλία κύλησε ομαλά, με άμεση μετάφραση από τα Ελληνικά στα Αλβανικά. Οι μεταπτυχιακές φοιτητές έδειξαν ιδιαίτερο ζήλο και ενθουσιασμό για τη σύνδεση των δεξιοτήτων Συμβουλευτικής και Ποιμαντικής στην κοινότητα για διαχείριση των καθημερινών δυσκολιών των νέων.