Κινητικότητα της κ. Άννας Χριστοδούλου, Γραμματέως του Προγράμματος Σπουδών της Θ.Σ.Ε.Κ., μέσω του Προγράμματος ERASMUS+

Κινητικότητα της κ. Άννας Χριστοδούλου, Γραμματέως του Προγράμματος Σπουδών της Θ.Σ.Ε.Κ., μέσω του Προγράμματος ERASMUS+

Η κ. Άννα Χριστοδούλου (δεξιά), Γραμματέας του Κλάδου στη Θ.Σ.Ε.Κ. μαζί με την κ. Πηνελόπη Γκέκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου είναι μια μικρή Σχολή, η οποία λειτούργησε για πρώτη φορά στις 17 Σεπτεμβρίου 2015 και φέτος το καλοκαίρι θα έχει τους πρώτους απόφοιτους. Ως Γραμματέας του Προγράμματος Σπουδών απέκτησα πολλές γνώσεις και εμπειρίες αυτά τα χρόνια αλλά πάντα θεωρούσα εξαιρετικά σημαντική την εκπαίδευσή μου δίπλα σε άτομα που εργάζονται στον ίδιο τομέα για χρόνια, οπότε η κινητικότητα μου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, ήταν μια ανεκτίμητη εμπειρία η οποία ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Γνώρισα άτομα που έχουν τεράστια πείρα και αφιέρωσαν πολύτιμο χρόνο, για να με διδάξουν και να με βοηθήσουν να καλύψω τυχόν κενά που είχα. Στις τέσσερις μέρες που ήμουν κοντά τους είχα την ευκαιρία να επεξεργαστώ και να δω πώς λειτουργεί το δικό τους ηλεκτρονικό σύστημα σε σχέση με το σύστημα που έχουμε στη Θ.Σ.Ε.Κ., καθώς και το σύστημα αρχειοθέτησης που κρατούν. Το σημαντικότερο για μένα όμως ήταν ότι είδα πώς ετοιμάζουν τα πακέτα αποφοίτησης για τους Πτυχιούχους φοιτητές τους. Μέσω της εκπαίδευσής μου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αφενός έμαθα και μετέφερα στη Σχολή καλές πρακτικές. Αφετέρου, η κινητικότητά μου έχει συμβάλει στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.