Κινητικότητα κ. Έλενας Λοϊζου, Λειτουργού Φοιτητικής Μέριμνας και Εισδοχής Φοιτητών της ΘΣΕΚ μέσω του Εrasmus+

Κινητικότητα κ. Έλενας Λοϊζου, Λειτουργού Φοιτητικής Μέριμνας και Εισδοχής Φοιτητών της ΘΣΕΚ μέσω του Εrasmus+

Ως λειτουργός της Φοιτητικής Μέριμνας και Εισδοχής Φοιτητών στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας της Κύπρου τους τελευταίους 44 μήνες, θεώρησα πως ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να αξιοποιήσω την δυνατότητα που μου έδινε το πρόγραμμα Erasmus+ (κινητικότητα διοικητικού προσωπικού) για να γνωρίσω άλλα άτομα που εργάζονται στον ίδιο τομέα περισσότερα χρόνια σε άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και να ανταλλάξουμε ιδέες, απόψεις και εμπειρίες που έχουν να κάνουν με το αντικείμενο της εργασίας μας.

Επισκέφθηκα το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατά τις ημερομηνίες 9-15 Νοεμβρίου 2022. Ο κ. Σωτήριος Δεσπότης (Καθηγητής Ερμηνείας της Καινής Διαθήκης, Θεολογική Σχολή ΕΚΠΑ) και η κ. Κίρκη Κεφαλαία (Καθηγήτρια Συγκριτικής Λογοτεχνίας, Θεολογική Σχολή ΕΚΠΑ), τους οποίους υπέρ ευχαριστώ για τον πολύτιμο χρόνο που αφιέρωσαν, φρόντισαν να ξεναγηθώ σε διάφορες δομές του Πανεπιστημίου και να γνωρίσω άτομα από τις διοικητικές υπηρεσίες και την Θεολογική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ξενάγηση περιελάβανε την Πανεπιστημιακή Λέσχη, όπου εκεί η Διευθύντρια της Πανεπιστημιακής Λέσχης κ. Μαριάννα Μπεκέ με ενημέρωσε αναλυτικά πως λειτουργούν οι δομές και οι υπηρεσίες τις Φοιτητικής Μέριμνας, ποιες υπηρεσίες προσφέρονται στους φοιτητές και με ξενάγησε σε όλους τους χώρους της Λέσχης. Κατά τη διάρκεια της κινητικότητάς μου επισκέφθηκα επίσης το κτίριο Ακαδημίας Αθηνών στο οποίο στεγάζεται το γραφείο Erasmus και το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων, όπου η προϊσταμένη του τμήματος κ. Φωτεινή Φρυδά με ενημέρωσε για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τις υπηρεσίες του τμήματος. Επισκέφθηκα επίσης τη Θεολογική Σχολή του ΕΚΠΑ, όπου γνώρισα και συνομίλησα με άτομα που εργάζονται στη γραμματεία και στις διοικητικές δομές των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων και ξεναγήθηκα τόσο στους χώρους της Σχολής όσο και στην βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής.

Η επίσκεψή μου στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ήταν μια ανεκτίμητη εμπειρία καθώς αφενός γνώρισα άτομα με μεγάλη εμπειρία που εργάζονται στην διοίκηση ενός αξιόλογου με μεγάλη ιστορία και παράδοση οργανισμού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, λαμβάνοντας από αυτούς  πληροφορίες και καλές πρακτικές τις οποίες θα εφαρμόσω στο δικό μου πλαίσιο εργασίας. Αφετέρου, η κινητικότητά μου έχει συμβάλει στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς πριν την αναχώρησή μου υποσχεθήκαμε ότι θα υπάρξουν μελλοντικές κινητικότητες τόσο από άτομα του διοικητικού προσωπικού όσο και με μέλη ΔΕΠ.