Κινητικότητα Εισερχόμενου Διοικητικού Προσωπικού

A/AΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1Anca MileaΠανεπιστήμιο Ovidius Constanta, Γραμματέας Τμήματος Confucius13-16 Μαρτίου 2023
2Gabriela IanculescuΠανεπιστήμιο Ovidius Constanta, Λέκτορας Engineering και Υπεύθυνη του Τμήματος Εισδοχής14-17 Μαρτίου 2023
3Dunel Simona-MariaΠανεπιστήμιο Ovidius Constanta, Γραμματέας Τμήματος Physical Education and Sport03-07 Μαϊου 2023
4Babi RomicaΠανεπιστήμιο Ovidius Constanta, Γραμματέας Τμήματος Applied Sciences and Engineering 03-07 Μαϊου 2023
5Florentia ZahariaΠανεπιστήμιο Ovidius Constanta, Γραμματέας Τμήματος Health Sciences22-25 Μαϊου 2023