Καθεστώς Σχολής (ΜΚΟ)

Καθεστώς Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού:

Η «Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου», βάσει του Κανονισμού της, ιδρύθηκε και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός φιλανθρωπικός εκπαιδευτικός οργανισμός. Για τον λόγο αυτό διατηρεί χαμηλά δίδακτρα, τέτοια ώστε να μην παρακωλύεται η δυνατότητα φοίτησης και να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για θεμιτό ανταγωνισμό. Παρέχει, παράλληλα, στους φοιτητές, που έχουν εξασφαλίσει εγγραφή, κίνητρα και δυνατότητες για να διεκδικήσουν υποτροφία ή οικονομική βοήθεια, με σκοπό να τους βοηθήσει να καλύψουν μέρος ή το σύνολο των εξόδων φοίτησής τους. Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της Σχολής επέτρεψε την εγγραφή της ως φιλανθρωπικού οργανισμού και, κατά συνέπειαν, οι δωρητές της Σχολής τυγχάνουν της νενομισμένης φορολογικής απαλλαγής. Βάσει του εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών, Α.Φ.:13.36.011.001, 5/10/2015 «το εισόδημα της Σχολής απαλλάσσεται από τη Φορολογία» και «δωρεές προς τη Σχολή μπορούν να αφαιρεθούν από το φορολογητέο εισόδημα του δωρητή».

Για πλήρη και επικαιροποιημένη αναφορά στον σχετικό νομικό πλαίσιο δείτε τον πιο κάτω σύνδεσμο που οδηγεί στην Πύλη (portal) του Τμήματος Φορολογίας. Για να δείτε την εγγραφή αναγράψετε στη μηχανή αναζήτησης τη λέξη: Θεολογική.

Τμήμα Φορολογίας: Εγκεκριμένα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα (online)