Ιστορικό Σχολής

Αναδρομή στην Ίδρυση της Σχολής

Η πρώτη απόπειρα για ίδρυση μιας Σχολής που να προσφέρει ελληνική, θεολογική και μουσική παιδεία, στα νεότερα χρόνια, μαρτυρείται στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια του Αρχιεπισκόπου Φιλοθέου (1734 -1759). Το φωτεινό πέρασμά του από την ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου βρήκε εμπόδια σε άδικες συκοφαντίες και στον φθόνο, ακόμα και εκκλησιαστικών ανθρώπων. Σχεδόν εκατό χρόνια αργότερα η οργανωμένη ανάπτυξη των γραμμάτων από την Εκκλησία, στα μέσα του 19ου αιώνα και οι απαιτήσεις των καιρών κατέστησαν εντονότερη την ανάγκη για ίδρυση και λειτουργία τέτοιας Σχολής στην Κύπρο. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος Α΄ (1849-1854), με εισήγηση του τότε Ρώσου προξένου στη Βηρυτό αποφάσισε την ίδρυση Ιερατικής Σχολής και απευθύνθηκε στα 1853 προς τον Διευθυντή της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης για βοήθεια. Θα περνούσαν όμως άλλα εκατό χρόνια μέχρι την ίδρυση Ιερατικής Σχολής στην Κύπρο το 1949. Μαρτυρείται στον Κώδικα Β΄ των Σχολείων της Λευκωσίας ότι οι Μητροπολίτες Πάφου Νεόφυτος (9 Ιουλίου 1869) και Κυρήνειας Μελέτιος (20 Ιανουαρίου 1872) με την ανάρρησή τους στους αντίστοιχους θρόνους διέθεσαν σημαντικά χρηματικά ποσά για τα σχολεία της πρωτεύουσας με την παράκληση να ληφθεί πρόνοια για την προσφορά έδρας Θεολογίας και φροντίδα για την εκπαίδευση των ιερέων, αντίστοιχα. Η προσοχή της Εκκλησίας, ωστόσο, επικεντρώθηκε στην επιτακτικότερη τότε ανάγκη ανάπτυξης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Παγκύπρια κλίμακα και της δευτεροβάθμιας με επίκεντρο στη Λευκωσία και στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Στα δύσκολα για την Εκκλησία χρόνια της Αγγλοκρατίας, μετά την ομηρία της Κυπριακής Εκκλησίας και τις διώξεις που υπέμεινε επί Τοποτηρητείας του ηρωικού Μητροπολίτη Πάφου Λεοντίου, ιδρύθηκε επί Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Β΄, με τη στήριξη της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Κύκκου, η Ιερατική Σχολή «Απόστολος Βαρνάβας». Η ιστορική αυτή Σχολή, εκτός από την υπηρεσία που προσέφερε και προσφέρει στην Εκκλησία της Κύπρου και όχι μόνο, κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της απετέλεσε φυτώριο για στελέχη της Εκκλησίας που θα έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση των πόθων και στην υπηρεσία του Κυπριακού λαού. Στην ίδια περιοχή, μεταξύ Μετοχίου Κύκκου και Ιερατικής Σχολής προγραμμάτιζε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Γ΄ την ίδρυση Θεολογικής Σχολής. Η καταστροφή του 1974 ματαίωσε κάθε προσπάθεια.

Η ίδρυση της Θ.Σ.Ε.Κ. το 2015 υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β΄, ως εκπροσώπου της Εκκλησίας στις σχέσεις της με την Πολιτεία, αποτελεί ένα όντως σημαντικό και ιστορικό εγχείρημα, το οποίο προσευχόμαστε να στηριχτεί, να αναπτύσσεται και να αποδίδει καρπούς προς όφελος της Εκκλησίας και της κοινωνίας εν γένει.

Φυσιογνωμία του Ιδρύματος

Βασικές αρχές και γνώμονας για την ίδρυση Θεολογικής Σχολής ήταν και είναι η Σχολή αυτή:

α) να είναι περιβεβλημένη με πανεπιστημιακό κύρος και

β) να χαρακτηρίζεται από εκκλησιαστικό ήθος.

Η πλέον ασφαλής πορεία για την επίτευξη των ανωτέρω αρχών ήταν: η ίδρυση της Θεολογικής Σχολής να γινόταν στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ). Μέσα από το πλαίσιο αυτό η Εκκλησία της Κύπρου θα ήταν δυνατό να επιτύχει τόσο την ανάπτυξη ενός ισοζυγισμένου Πανεπιστημιακού προ-πτυχιακού τετραετούς Προγράμματος Σπουδών Θεολογίας, όσο και την περιφρούρηση του εκκλησιαστικού ήθους και ύφους της Σχολής. Επιπρόσθετα, η Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου θα μπορούσε να αναπτυχθεί βασιζόμενη πάνω σε δυο αρχές απορρέουσες εκ των ανωτέρω:

α) να διατηρεί την ακαδημαϊκή αυτονομία και

β) να διατηρεί μη κεδροσκοπικό χαρακτήρα.

Ίδρυση και Λειτουργία

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου ιδρύθηκε ως Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με την έγκριση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού (δυνάμει των εξουσιών που του χορηγεί η σχετική νομοθεσία) και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ι.Σ.Τ.Ε. του Υ.Π.Π. της Κύπρου, από τις 19 Ιουνίου 2015, με Αριθμό Εγγραφής: Υ.Π.& Π. 7.14.10.37.

Άδεια Λειτουργίας της Σχολής
Άδεια Λειτουργίας της Σχολής

Το Πιστοποιητικό Καταχώρισης στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκδόθηκε στις 22 Ιουνίου 2015. Η σχετική γνωστοποίηση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 26 Ιουνίου 2015 με την Κ.Δ.Π. 221/2015.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Κ.Δ.Π. 221/2015
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Κ.Δ.Π. 221/2015

Ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση 2014-2020 απονεμήθηκε στη Σχολή στις 15 Φεβρουαρίου 2017. (Δείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα). Ο Χάρτης Erasmus της Θ.Σ.Ε.Κ. (CY NICOSIA34) ισχύει από την 1/11/2016 μέχρι την 31/12/2023.

Ο Χάρτης Erasmus της Σχολής.
Ο Χάρτης Erasmus της Σχολής.
The Erasmus Charter of CCTS
The Erasmus Charter of CCTS

Πιστοποίηση του προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Θεολογίας της Σχολής (2015-2020)

Η Πιστοποίηση του προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Θεολογίας εγκρίθηκε κατά την 17η Σύνοδο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης  και Πιστοποιήθηκε στις 3 και 4 Απριλίου 2017 με την «Τελική Έκθεσή» του με Αρ. Φακ. 7.14.248.001/Ι (Έντυπο 400.2) και με ημερομηνία 6 Απριλίου 2017, που κοινοποιήθηκε στη Σχολή.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Κ.Δ.Π. 85/2018

Η Γνωστοποίηση, Κ.Δ.Π. 85/2018, σύμφωνα με το άρθρο 60 «των Περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013», δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 5077, 23.3.2018, Αριθμός 85. Ο χρόνος έναρξης της Πιστοποίησης, σύμφωνα με την Γνωστοποίηση, αρχίζει από το Χειμερινό Εξάμηνο 2015-2016 και ισχύει για πέντε έτη.

Το τετραετές Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Θεολογία (4 Έτη/240 ECTS, Πτυχίο)» έχει καταχωριστεί στο Μητρώο των Εκπαιδευτικά Αξιολογημένων-Πιστοποιημένων Προγραμμάτων Σπουδών Ι.Σ.Τ.Ε., με έναρξη ισχύος από το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, για πέντε έτη. Το σχετικό Πιστοποιητικό με αριθμό 000060 και ημερομηνία 29 Ιουνίου 2018 είναι διαθέσιμο εδώ:

Theology_Progam_of_Study_Certification-1
Πιστοποιητικό Καταχώρισης στο Μητρώο του ΥΠΠ

 

Αναγνώριση Πτυχίων Θεολογίας της Σχολής από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.)

Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), κατά τη Συνεδρία Συμβουλίου 188/31.10.2019, αναγνώρισε τον τίτλο σπουδών «Πτυχίο/Θεολογίας» που απονεμήθηκε από τη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου ως τίτλο ισότιμο προς Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου όπως ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς.

Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), κατά τη Συνεδρία Συμβουλίου 189 – 18.12.2019, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των αρμόδιων Ανεξάρτητων Κριτών,  αποφάσισε να αναγνωρίσει τον τίτλο σπουδών «Πτυχίο» που απονεμήθηκε από τη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου ως τίτλο ισότιμο και αντίστοιχο προς Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου στον κλάδο/ειδίκευση Θεολογίας, όπως ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς.

(Το Συμβούλιο κατέληξε στις αποφάσεις αυτές αφού εξέτασε σχετικές αιτήσεις αποφοίτων της Σχολής καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμους και τους σχετικούς Κανονισμούς.)

Πιστοποίηση του πρώτου μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής: «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα (2 έτη/120 ECTS, Μάστερ)»

Η Πιστοποίηση του πρώτου μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής με τίτλο: «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα (2 έτη/120 ECTS, Μάστερ)» [«Applications of Psychology and Counselling in the Community (2 Years/ 120 ECTS, MA)»] εγκρίθηκε κατά την 42η Σύνοδο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Μαΐου 2019 και Πιστοποιήθηκε με την «Τελική Έκθεσή» του με Αρ. Φακ. 07.14.248.002 (Έντυπο 400.2.1) και με ημερομηνία 20 Μαΐου 2019, που κοινοποιήθηκε στη Σχολή.

Το νέο ΜΠΣ είναι ακαδημαϊκό, συμβατικό ΜΠΣ και προσφέρεται από τον Σεπτέμβριο του 2019 στην έδρα της Θ.Σ.Ε.Κ. στη Λευκωσία.

Η Γνωστοποίηση, Κ.Δ.Π. 547/2020, σύμφωνα με το άρθρο 60 «των Περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013», δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 5402, 27.11.2020, Αριθμός 547. Ο χρόνος έναρξης της Πιστοποίησης, σύμφωνα με την Γνωστοποίηση, αρχίζει από το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020 και ισχύει για πέντε έτη.


Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Κ.Δ.Π. 547/2020

Το διετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα (2 έτη/120 ECTS, Μάστερ)» έχει καταχωριστεί στο Μητρώο των Εκπαιδευτικά Αξιολογημένων-Πιστοποιημένων Προγραμμάτων Σπουδών Ι.Σ.Τ.Ε., με έναρξη ισχύος από το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, για πέντε έτη. Το σχετικό Πιστοποιητικό με αριθμό 000187 και ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 2020 είναι διαθέσιμο εδώ:

Πιστοποιητικό Καταχώρισης στο Μητρώο του ΥΠΠ

Κατάταξη Πτυχιούχων Θεολογίας της Θ.Σ.Ε.Κ. στους Πίνακες Διοριστέων και Διορισίμων της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ.)

Στις 27 Φεβρουαρίου 2020, αναρτήθηκαν στο Γραφείο της Ε.Ε.Υ. και στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 28Β(10) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως (Αρ. 2) του 2019, αναθεωρημένοι πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών και ειδικοί κατάλογοι διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες, κατά ειδικότητα. Στους πίνακες και καταλόγους αυτούς περιλήφθηκαν και όσοι υπέβαλαν αίτηση μέχρι τις 31.12.2019 και η αίτησή τους έχει εγκριθεί. Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνονται, για πρώτη φορά, απόφοιτοι της Σχολής, από την πρώτη αποφοίτηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2019.

Στις 31 Μαρτίου 2020, αναρτήθηκαν στο Γραφείο της Ε.Ε.Υ. και στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 28Β(10) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως (Αρ. 2) του 2019, αναθεωρημένοι πίνακες διορισίμων εκπαιδευτικών και ειδικοί κατάλογοι διορισίμων εκπαιδευτικών με αναπηρίες, κατά ειδικότητα. Στους πίνακες/καταλόγους αυτούς περιλαμβάνονται όσοι υπέβαλαν αίτηση/εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Επιτροπή μέχρι την Παρασκευή, 30.8.2019, αυτή έχει εγκριθεί και έχουν επιτύχει σε γραπτή εξέταση που διεξήχθη από την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνονται, για πρώτη φορά, απόφοιτοι της Σχολής, από την πρώτη αποφοίτηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2019.

Με την κατάταξη αποφοίτων της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου στους Πίνακες Διοριστέων και Διορισίμων εκπαιδευτικών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ.) κλείνει ουσιαστικά με επιτυχία το “πρώτο κεφάλαιο” της Ίδρυσης και Λειτουργίας της Θ.Σ.Ε.Κ.

Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση 2021-2027

Στις 22/12/2020 η Θ.Σ.Ε.Κ.  έλαβε  επιστολή πιστοποίησης της απονομής του  Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση 2021-2027 (Certificate award letter), από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR EDUCATION, YOUTH, SPORT AND CULTURE, Youth, Education and Erasmus+ – Higher education Unit). Η πρόταση της Σχολής (Proposal number: 101013242) για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων (Call: EACEA-03-2020-1) αξιολογήθηκε με γενική βαθμολογία 100.00 (με όριο επιτυχίας/ Threshold: 76). Η απόφαση της Μονάδας Ανώτερης Εκπαίδευσης για ανανέωση του Χάρτη Erasmus για την περίοδο 2021-2027 ληφθηκε στις 14/12/2020, αφού πρώτα ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αξιολόγηση της πρότασης της Θ.Σ.Ε.Κ.

Αναγνώριση Ισοτιμίας Πτυχίου Θεολογίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ελλάδος

Στις 7/1/2021 δύο απόφοιτοι της Θ.Σ.Ε.Κ. (απόφοιτοι του 2019 και 2020) που είχαν καταθέσει τα Πτυχία τους στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, έλαβαν τα πιστοποιητικά με τα οποία αναγνωρίζεται ο Τίτλος Σπουδών «ΠΤΥΧΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ» που απονεμήθηκε από τη ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ως πτυχίο ισότιμο προς τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Οι Πράξεις (αναγνώρισης) του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Η9Β8/2020, H9B9/2020) έγιναν και εκδόθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 3328/2005, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3369/2005, άρθρο 18 και το Ν. 3467/2006, άρθρο 20, και ισχύει μέχρι σήμερα, και λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση με αριθμ. πρωτ. Α/4364-2020 της 9ης Ιουλίου 2020, την αίτηση με αριθμ. πρωτ. Α/6091-2020 της 3ης Νοεμβρίου 2020, τα διαπιστωτικά έγγραφα και τα στοιχεία που υποβλήθηκαν, καθώς και τις κρίσεις των αρμόδιων οργάνων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας του Πτυχίου Θεολογίας της Θ.Σ.Ε.Κ. από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ελλάδος, η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου συμπεριλήφθηκε στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, που τηρεί και ενημερώνει ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με τα κριτήρια του ν.4957/2022

Τελευταία Πιστοποίηση του προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Θεολογίας της Σχολής (2020-2025)

Η Aίτηση για την τελευταία αξιολόγηση και πιστοποίηση του ΠΠΣ κατατέθηκε τον Σεπτέμβριο 2019  στον Φορέα ΔΙΠΑΕ. Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η επιτόπου επίσκεψη της ΕΕΑ στο ίδρυμα στις 28 Αυγούστου 2020. Η απόφαση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης εγκρίθηκε κατά την 62η Σύνοδο του Φορέα ΔΙΠΑΕ (στις 1 και 2 Φεβρουαρίου 2021) και Πιστοποιήθηκε με την «Τελική Έκθεσή» του με Αρ. Φακ. 7.14.248.001.001 (Έντυπο 400.1) και με ημερομηνία 25 Φεβρουαρίου 2021, που κοινοποιήθηκε στη Σχολή. Η Τελική Έκθεση ετοιμάστηκε στη βάση του Άρθρου (20)(2) (στ) (i) των «Περί στις Διασφάλισης και Πιστοποίησης στις Ποιότητας στις Ανώτερης Εκπαίδευσης και στις Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων του 2015 έως 2020» [Ν. 136(Ι)/2015 έως Ν.208(I)/2020].

Ως έναρξη της παρούσας πιστοποίησης θεωρείται η έναρξη του Χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και παύει να είναι σε ισχύ με τη λήξη του Εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026.

Το τετραετές Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Θεολογία (4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο)» έχει καταχωριστεί στο Μητρώο των Εκπαιδευτικά Αξιολογημένων-Πιστοποιημένων Προγραμμάτων Σπουδών Ι.Σ.Τ.Ε., με έναρξη ισχύος από το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, για πέντε έτη. Το σχετικό Πιστοποιητικό με αριθμό 000224 και ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου 2021 είναι διαθέσιμο εδώ:

 

Πιστοποιητικό Καταχώρισης στο Μητρώο του ΥΠΠ

Πιστοποιητικό Καταχώρισης ΠΣ Θεολογία

Η Γνωστοποίηση, Κ.Δ.Π. 417/2021, σύμφωνα με το άρθρο 60 «του Περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμου του 1996 έως 2019», δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 5609, 8.10.2021, Αριθμός 417 . Ο χρόνος έναρξης της Πιστοποίησης, σύμφωνα με την Γνωστοποίηση, αρχίζει από το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021 και ισχύει για πέντε έτη.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Κ.Δ.Π. 417/2021

 

Αναγνώριση Μεταπτυχιακού Διπλώματος επιπέδου Master της Σχολής από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.)

Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), με απόφασή του με Αρ. Πρωτ. 422/22, με ημερομηνία 22 Σεπτεμβρίου 2022, αναγνώρισε τον τίτλο σπουδών «Master of Arts/ Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα» που απονεμήθηκε από τη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου και κατατέθηκε από απόφοιτο της Σχολής, ως τίτλο ισότιμο προς Μεταπτυχιακό Διπλώμα επιπέδου Master, όπως ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς.

(Το Συμβούλιο κατέληξε στην απόφασή του αυτή αφού εξέτασε σχετική αίτηση αποφοίτου της Σχολής καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμους και τους σχετικούς Κανονισμούς.)

 

Αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ελλάδος Ακαδημαϊκής Ισοδυναμίας Τίτλου 2ου Κύκλου Σπουδών«Master of Arts στις Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα 

Ο νόμος υπ’ αριθμ. 4957 ΦΕΚ Α 141/21.7.2022 της Ελληνικής Δημοκρατίας αποσκοπεί στην ανάπτυξη Νέων Οριζόντων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία. Στα πλαίσια του νέου αυτού Νόμου παύει να χρησιμοποιείται ο όρος ισοτιμία και αντικαθίσταται από τον όρο ισοδυναμία. Σύμφωνα με το Άρθρο 305 (Ακαδημαϊκή ισοδυναμία Συνέπειες) του ν. 4957/2022, η ακαδημαϊκή αναγνώριση συνίσταται στην πιστοποίηση της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών της αλλοδαπής με τους τίτλους σπουδών που απονέμονται από τα ελληνικά Α.Ε.Ι.

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ν.4957/2022 και λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση με αριθμ. πρωτ. A/5548-2022 της 5ης Ιουλίου 2022, που είχε καταθέσει απόφοιτος της Θ.Σ.Ε.Κ. (απόφοιτος του 2022), τα διαπιστωτικά έγγραφα και στοιχεία που υποβλήθηκαν, τις κρίσεις των αρμόδιων οργάνων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ ο Τίτλος 2ου Κύκλου Σπουδών «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ MASTER OF ARTS ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ», που απονεμήθηκε από τη ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, την 14η Ιουνίου 2022, στην ανωτέρω απόφοιτο της Θ.Σ.Ε.Κ., ως ακαδημαϊκά ισοδύναμος προς τα Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Βαθμολογική αντιστοιχία: 9 «Άριστα».

Η αναγνώριση αυτή, είναι η πρώτη που αφορά Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών της Θ.Σ.Ε.Κ., ενώ είναι και πρώτη που γίνεται κάτων από τον Νόμο υπ’ αριθμ. 4957 ΦΕΚ Α 141/21.7.2022 της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η αναγνώριση αυτή, κάτω από το νέο νομικό πλαίσιο που αφορά στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, ενισχύει το κύρος και αναγνωρίζει την ποιότητα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Θ.Σ.Ε.Κ., καθώς και της ίδιας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου..

 

Αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ελλάδος Ακαδημαϊκής Ισοδυναμίας Πτυχίου Θεολογίας (Τίτλου 1ου Κύκλου Σπουδών) 

Στις 3/2/2023, με την πράξη υπ’ αριθμό H9Β1/2023, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου  του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κ. Ορέστη Καλογήρου (Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ν. 4957/2022 και λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση με αριθμ. πρωτ. A/8398-2022 της 21ης Οκτωβρίου 2022, που είχε καταθέσει απόφοιτος της Θ.Σ.Ε.Κ. (απόφοιτος του 2021), τα διαπιστωτικά έγγραφα και στοιχεία που υποβλήθηκαν, καθώς και τις κρίσεις των αρμόδιων οργάνων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,  αναγνωρίστηκε ο Τίτλος 1ου Κύκλου Σπουδών «ΠΤΥΧΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ», που απονεμήθηκε από τη ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, στον ανωτέρω απόφοιτο, ως ισοδύναμος προς τα πτυχία των Τμημάτων Θεολογίας των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Η αναγνώριση αυτή, κάτω από το νέο νομικό πλαίσιο που αφορά στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας ενισχύει το κύρος και αναγνωρίζει την ποιότητα του συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών Θεολογίας, καθώς και της ίδιας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου.

 

Πιστοποίηση του πρώτου μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Θεολογίας της Σχολής: «Ορθόδοξη Θεολογία στην Ανατολική Μεσόγειο (1.5 Έτος / 90 ECTS, MA)»

Η Πιστοποίηση του πρώτου μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Θεολογίας της Σχολής με τίτλο: «Ορθόδοξη Θεολογία στην Ανατολική Μεσόγειο (1.5 Έτος / 90 ECTS, MA)» [«Orthodox Theology in the Eastern Mediterranean (1.5 Year/ 90 ECTS, MA)»] εγκρίθηκε κατά την 105η Σύνοδο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου 2024 και Πιστοποιήθηκε με την «Τελική Έκθεσή» του με Αρ. Φακ. 07.14.248.003 (Έντυπο 400.1) και με ημερομηνία 17 Απριλίου 2024, που κοινοποιήθηκε στη Σχολή. Η Πιστοποίηση από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ αναρτήθηκε ήδη στην ιστοσελίδα του Φορέα (Πιστοποιημένα Προγράμματα Επιπέδου Μάστερ (dipae.ac.cy)). Βάσει των στοιχείων που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Φορέα ΔΙΠΑΕ, κατά την περίοδο Πιστοποήσης (105η Σύνοδος, 15/04/2024), το ΜΠΣ της Θ.Σ.Ε.Κ. “Ορθόδοξη Θεολογία στην Ανατολική Μεσόγειο (1.5 Έτος / 90 ECTS, MA)”, αποτελεί το μοναδικό Πιστοποιημένο από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΑ) στον τομέα της Θεολογίας, που προσφέρεται στην Κύπρο.

Το νέο ΜΠΣ είναι ακαδημαϊκό, συμβατικό ΜΠΣ και προσφέρεται από τον Σεπτέμβριο του 2024 στην έδρα της Θ.Σ.Ε.Κ. στη Λευκωσία.

Επίσημα Πιστοποιητικά