Η Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη, έλαβε τον τίτλο  του Επίτιμου Ανώτερου Επιστημονικού Συνεργάτη στο τμήμα IOE- Ψυχολογία & Ανθρώπινη Ανάπτυξη του UCL

Η Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη, έλαβε τον τίτλο  του Επίτιμου Ανώτερου Επιστημονικού Συνεργάτη στο τμήμα IOE- Ψυχολογία & Ανθρώπινη Ανάπτυξη του UCL

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη, έλαβε τον τίτλο  του Επίτιμου Ανώτερου Επιστημονικού Συνεργάτη στο Τμήμα του Institute of Education IOE- Ψυχολογία & Ανθρώπινη Ανάπτυξη του University of Central London – UCL.

Ο τίτλος έχει απονεμηθεί με ισχύ από 01 Ιανουαρίου του 2023 έως 01 Ιανουαρίου του 2028.

Οι δραστηριότητες του Επίτιμου Ανώτερου Ερευνητικού Συνεργάτη περιλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος ερευνητικών και ακαδημαϊκών συνεργασιών και δράσεων. Αρχικά θα συμμετέχει ενεργά στα σεμινάρια του Κέντρου Εκπαίδευσης και Ποινικής Δικαιοσύνης.

Η Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη έχει κάνει τις σπουδές της στο Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Έλαβε από το IOE Διδακτορικό  στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία (2006), Μάστερ στην Ανάπτυξη του Παιδιού (1994) και Δίπλωμα στην Εκπαίδευση (1991). Έκτοτε έχει διατηρήσει στενές σχέσεις και συνεργασίες, ιδιαίτερα με τη Dr Jane Hurry, η οποία διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος και ιδρυτής του Centre for Education and Criminal Justice.

Olga Solomontos-Kountouri, received the title of Honorary Senior Research Fellow at the IOE – Psychology & Human Development Department of UCL

16 January 2023

Olga Solomontos-Kountouri, Associate Professor of Developmental Psychology, has been awarded the title of Honorary Senior Research Fellow in the Department of Institute of Education IOE- Psychology & Human Development at the University of Central London- UCL.

The title has been conferred with effect from 01 January 2023 to 01 January 2028.

The activities of the Honorary Senior Research Associate include a wide range of research and academic collaborations and activities. Initially, she will actively participate in the seminars of the Center for Education and Criminal Justice.

Olga Solomontos-Kountouris studied at the Institute of Education, University of London. She received from the IOE a PhD in Developmental Psychology (2006), a Masters in Child Development (1994) and a Diploma in Education (1991). Since then she has maintained close relationships and collaborations, particularly with Dr Jane Hurry who served as Head of the Department and founder of the Centre for Education and Criminal Justice.