Η Θ.Σ.Ε.Κ. Εταίρος στο  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ KA2 με τίτλο “GOLDEN THREAD: BUILDING FAMILY BONDS AND PARENTING SKILLS AS A MEANS TO REDUCE RECIDIVISM IN EUROPEAN PRISONS’’

Η Θ.Σ.Ε.Κ. Εταίρος στο  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ KA2 με τίτλο “GOLDEN THREAD: BUILDING FAMILY BONDS AND PARENTING SKILLS AS A MEANS TO REDUCE RECIDIVISM IN EUROPEAN PRISONS’’

H Θ.Σ.Ε.Κ. με συντονίστρια την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δρ. Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη, συνεργάστηκε στη συγγραφή της πρότασης, η οποία εξασφάλισε με επιτυχία χρηματοδότηση για το πρόγραμμα GOLDEN THREAD: BUILDING FAMILY BONDS AND PARENTING SKILLS AS A MEANS TO REDUCE RECIDIVISM INEUROPEAN PRISONS’’.  Η ερευνητική πρόταση υποβλήθηκε στα πλαίσια της στρατηγικής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για εκπαίδευση ενηλικών  (ERASMUS+ KA204 – Strategic Partnerships for adult education, Αριθμός Προκήρυξης: KA204-DF36CC6E). Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί  σε συνεργασία με άλλους ευρωπαίους εταίρους των χωρών Ελλάδος, Πορτογαλίας, Πολωνίας με διάρκεια δύο ετών (Ιανουάριο 2022-Μάρτιο 2024). Συντονίζει το Πανεπιστήμιο Lodz της Πολωνίας.

Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη των φυλακισμένων και των οικογενειών τους για ανάπτυξη (α) υγειών οικογενειακών σχέσεων, (β) κατάλληλων γονικών δεξιοτήτων, και (γ) αναπλαισίωση δυσλειτουργικών μοτίβων συμπεριφοράς και σκέψεων στα πλαίσια της οικογένειας. Με την ανάπτυξη ισχυρών οικογενειακών δεσμών αναμένεται η ομαλότερη ένταξη των αποφυλακισθέντων στην κοινωνία καθώς και η μείωση του κινδύνου για επανάληψη της παραβατικής τους συμπεριφοράς (reduce re-offending).

Mε το Πρόγραμμα αυτό η Θ.Σ.Ε.Κ. εδραιώνεται και στον τομέα των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών προγραμμάτων, με διευρυμένη δικτύωση και επέκταση της επιστημονικής και κοινωνικής προσφοράς της.