Ημερίδα με Διεθνή Συμμετοχή

Ημερίδα με Διεθνή Συμμετοχή

Διοργανώνεται την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 και ώρα 17:30 από το Εργαστήριο Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας και το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα

“Εφαρμογή της Ενιαίας Εκπαίδευσης:

Εκπαιδευτική Πολιτική, Στρατηγικές, Προτεραιότητες, Τάσεις”

Ηγετικό ρόλο στη διοργάνωση της Ημερίδας έχει κ. Μαρία Σακελλαρίου, Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η κ. Σακελλαρίου είναι, επίσης, Ακαδημαϊκή Συνεργάτις στη Θ.Σ.Ε.Κ.

Πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στην Ημερίδα μπορείτε να βρείτε στην Αφίσα και στο Πρόγραμμα της Ημερίδας.

Αφίσα Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας