Ερευνητική συνεργασία με την Dagmar Strohmeier

Ερευνητική συνεργασία με την Dagmar Strohmeier

Η Dagmar Strohmeier πραγματοποίησε με 10ήμερη (21 Φεβρουαρίου με 3 Μαρτίου 2020) επίσκεψη στην Κύπρο στα πλαίσια ερευνητικής συνεργασίας με την Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν οι εξής στόχοι:

  • Προετοιμασία και υποβολή του άρθρου: Cross-National Evaluation of the ViSC Social Competence Program: Effects on Teachers
  • Προεργασία για το άρθρο: Effects of the ViSC Program to Foster Social Competences amongst Adolescents and to Protect from Bullying
  • Προετοιμασία και υποβολή περίληψης για το συνέδριο του ISPA: The cross national implementation of ViSC Program: The case of Cyprus
  • Προετοιμασία πρόταση προς τον Υπουργό Παιδείας για συνέχιση του προγράμματος ViSC.
  • Προεργασία για υποβολή ερευνητικής πρότασης με θέμα την ανθεκτικότητα και την ταυτότητα μεταναστών σε 5 ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Κύπρο, Ιταλία, Νορβηγία, Τουρκία) και αξιοποίηση του δικτύου της καθηγήτριας
  • Συμβουλευτική στη φοιτήτρια του μεταπτυχιακού προγράμματος Ιωάννα Μαρουλή για έρευνα στα πλαίσια της Διπλωματικής της εργασίας με θέμα του μετανάστες και αιτητές ασύλου στην Κύπρο.