Επισκέψεις μελών ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού από το Πανεπιστήμιο Ovidius Constanta από τη Ρουμανία στα πλαίσια του Erasmus+

Επισκέψεις μελών ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού από το Πανεπιστήμιο Ovidius Constanta από τη Ρουμανία στα πλαίσια του Erasmus+

Μεταξύ 13-17 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκαν στη Θ.Σ.Ε.Κ., μέσω του προγράμματος Erasmus+, επισκέψεις δυο μελών ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού από το Πανεπιστήμιο Ovidius Constanta από τη Ρουμανία με το οποίο η Θ.Σ.Ε.Κ. έχει δι-ιδρυματική συμφωνία με το Τμήμα Ορθόδοξης Θεολογίας.

Η κ. Gabriela Ianculescu είναι Λέκτορας Engineering στο Πανεπιστήμιο αλλά και υπεύθυνη του Τμήματος Εισδοχής. Κατά την επίσκεψή της στη Θ.Σ.Ε.Κ. είχε συναντήσεις με τη Λειτουργό Εισδοχής, κ. Έλενα Λοϊζου για ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών που ακολουθούνται στα δυο Ιδρύματα. Επίσης, είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα από τα μαθήματα Αγγλικής γλώσσας που προσφέρεται στους πρωτοετείς από την κ. Καρολίνα Λάμπρου.

Η κ. Anca Milea είναι Γραμματέας στο Τμήμα Confucius, το οποίο αποτελεί ξεχωριστό τμήμα του Πανεπιστημίου Ovidius και ασχολείται με τη διδασκαλία της κινέζικης γλώσσας. Κατά την επίσκεψή της στη Θ.Σ.Ε.Κ. είχε συναντήσεις με την Υπεύθυνη Λειτουργό Γραμματείας, κ. Άννα Χριστοδούλου, για ενημέρωση των διαδικασιών που ακολουθούνται στη Γραμματεία των δυο προγραμμάτων που λειτουργούν στη Θεολογική Σχολή.

Η κ. Ianculescu και η κ. Milea επίσης, είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση με τη Λειτουργό Erasmus, κ. Αντιγόνη Λοϊζίδου, με την οποία αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες σχετικά με την προώθηση του προγράμματος κατά την εισδοχή νέων φοιτητών στα δυο Ιδρύματα.

Τέλος, η Θ.Σ.Ε.Κ. κανόνισε να πραγματοποιήσει ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της Σχολής αλλά και στην περιοχή της παλιάς Λευκωσίας.