Επιμόρφωση στο Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο για το πρόγραμμα ViSC σε σχέση με τους αλλόγλωσσους μαθητές/τριες

Επιμόρφωση στο Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο για το πρόγραμμα ViSC σε σχέση με τους αλλόγλωσσους μαθητές/τριες

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ViSC οι Καθηγήτριες Dagmar Strohmeier, Petra Gradinger και Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη πρόσφεραν στους υπευθύνους καθηγητές/τριες του Ευρυβιάδειου Γυμνασίου σεμινάριο που αφορά το πρόγραμμα ViSC  και τους αλλόγλωσσους μαθητές/τριες. Το Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο είναι σχολείο υποδοχής αλλόγλωσσων μαθητών και ταυτόχρονα υιοθετεί το πρόγραμμα ViSC. Οι καθηγήτριες, ειδικά η Dagmar Strohmeier, ειδική για την εκπαίδευση και προσαρμογή μεταναστών σε χώρες υποδοχής, αφού παρέθεσαν ερευνητικά δεδομένα, προσέφεραν πρακτικές λύσεις για την εκπαίδευση μεταναστών.  Δόθηκαν επίσης λύσεις για το πώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμα ViSC  σε μεικτές τάξεις. Οι καθηγήτριες Dagmar Strohmeier και Petra Gradinger επισκέφθηκαν της Κύπρο στο πλαίσιο εκπαιδεύσεων των σχολείων ViSC, αλλά και για ερευνητική συνεργασία με την Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη.