Επικοινωνία με το Γραφείο Εισδοχής

Επικοινωνία με το Γραφείο Εισδοχής

Γραφείο Εισδοχής,
Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου,
Ισοκράτους 5-7,
1016, Λευκωσία,
Κύπρος

Ηλεκτρονική διεύθυνση: admissions@theo.ac.cy
Τηλεομοιότυπο: (+357) 22443050

Τηλεφωνικό Κέντρο: (+357) 22443055

Τηλεφωνική Επικοινωνία με τo Γραφείο Εισδοχής: (+357) 22443066