Επιθεώρηση από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας

Επιθεώρηση από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας

Επιθεώρηση από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας, αποτελούμενης από τους Καθηγητές Πανεπιστημίου κ. Λάμπρο Σιάσο, κ. Βασίλειο Τσίγκο, κ. Κωνσταντίνο Κορναράκη και την φοιτήτρια κ. Σταυρούλα Μπίου. Την ΕΕΑ συνόδευε ο λειτουργός του Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε. κ. Νίκος Κωμοδρόμος.