Επιθεώρηση από την Ειδική Τεχνική Επιτροπή (ΕΤΕ)

Επιθεώρηση από την Ειδική Τεχνική Επιτροπή (ΕΤΕ)

Επιθεώρηση από την Ειδική Τεχνική Επιτροπή (ΕΤΕ) της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΠ, η οποία απαρτιζόταν από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Πέτρο Παπαπολυβίου και κ. Γιώργο Καζαμία και τον Λειτουργό του ΥΠΠ. κ. Λεωνίδα Νεοκλέους.