Επιθεώρηση/αξιολόγηση του Διευθυντή της Σχολής από τους ΕΔΕ

Επιθεώρηση/αξιολόγηση του Διευθυντή της Σχολής από τους ΕΔΕ

Επιθεώρηση/αξιολόγηση του Διευθυντή της Σχολής από τους ΕΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κ. Χρίστο Δημοσθένους και κ. Ανδρέα Θεοδωρίδη.