Επιθεώρηση/αξιολόγηση του Αρχιμ. π. Γρηγόριου Ιωαννίδη

Επιθεώρηση/αξιολόγηση του Αρχιμ. π. Γρηγόριου Ιωαννίδη

Επιθεώρηση/αξιολόγηση του Αρχιμ. π. Γρηγόριου Ιωαννίδη από τον ΕΜΕ κ. Γιώργο Κάκκουρα.