Επίσκεψη φοιτητών θεολογίας από τη Ρουμανία στη Θ.Σ.Ε.Κ.

Επίσκεψη φοιτητών θεολογίας από τη Ρουμανία στη Θ.Σ.Ε.Κ.

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 επισκέφθηκαν τη Θ.Σ.Ε.Κ. φοιτητές θεολογίας από το Πανεπιστήμιο Alexandru Ioan Cuza (Ιάσιο, Ρουμανία). Oι φοιτητές βρίσκονται στην Κύπρο στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus.